Sökning: "danska och isländska Avdelningen för svenskämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden danska och isländska Avdelningen för svenskämnen.

 1. 1. Input och output : Ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser

  Författare :Christian Waldmann; Christer Platzack; Marit Westergaard; danska och isländska Avdelningen för svenskämnen; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; språkinlärning; input; syntaktiska ledtrådar; frekvens; funktionella kategorier; ordföljd; verbplacering; verbflyttning; subjunktion; huvudsats; bisats; V2; Svenska språket Nordiska språk; Swedish; syntactic cues; frequency; functional categories; word order; verb placement; verb movement; complementizers; main clauses; embedded clauses; verb second; language acquisition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hermeneutik och grammatik : Fenomenologiska undersökningar av språket som tal och teknik

  Författare :Andreas Widoff; Svenska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; grammar; hermeneutics; phenomenology; structural linguistics; speech; technique; langue; parole;

  Sammanfattning : This thesis is a phenomenological investigation into the differences and similarities between language as speech and language as a technique. Speech is the practice of producing and understanding utterances. A technique is the organizing mechanism of speech, the structure that gives it a regular form. LÄS MER

 3. 3. Syntaktisk variation och förändring : en studie av subjektslösa satser i fornsvenska

  Författare :David Håkansson; Christer Platzack; Tor Anders Åfarli; danska och isländska Avdelningen för svenskämnen; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; diachronic syntax; syntactic change; language variation; Old Swedish; referential subjects; null subjects; word order; information structure; verbal agreement; quantitative analysis; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; information structure;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is subjectless clauses in Old Swedish (1225–1526). The thesis focuses on referential subjects, and addresses the problem of why the possibilities to leave out such subjects have been reduced during the history of Swedish. The dissertation consists of three main parts, divided into eight chapters. LÄS MER

 4. 4. Krian i förvandling : uppsatsämnen och skrivanvisningar för läroverkets svenska uppsatsskrivning

  Författare :Lena Lötmarker; danska och isländska Avdelningen för svenskämnen; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; argumentation; genre; dispositio; inventio; composition; progymnasmata; rhetoric; textbooks; university entrance examination; curricula; grammar school; essay writing; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This dissertation is about the goals that existed for Swedish essay writing in grammar schools from the start of the nineteenth century to the 1960s. The point of departure is the contrast between the negative image often painted of this essay writing and the positive picture painted of writing tuition before this period (classical rhetoric) and after it (process-oriented writing with the emphasis on genres outside the world of school). LÄS MER

 5. 5. Permeable islands : A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions

  Författare :Christiane Müller; Svenska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; acceptability judgments; adjunct islands; coherence; filler-gap dependencies; finiteness; Swedish; syntax;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with extraction from adjunct clauses in Swedish and English. The topic is of interest because adjunct clauses are traditionally considered to be strong islands for extraction across languages (the Adjunct Condition). LÄS MER