Sökning: "dansk kultur"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden dansk kultur.

 1. 1. Gothia som dansk/engelskt skattland : ett exempel på heterarki omkring år 1000

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Carl Löfving; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan två riken : : Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Jens Lerbom; Högskolan i Halmstad.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedification; Nationalism; Peasant Elite; Everyday Resistance; Ethnie; Collective Identitiy; Literacy; Orality; Political Culture; Interaction; Bureaucratization; Local Administration; Incorporation; Integration; Communalism; Early Modern; Peasants; Danification; Gotland; Gotland.; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Som en följd av Brömsebrofreden mellan Sverige och Danmark 1645 övergick östersjöns största ö, Gotland, i svensk ägo. Mellan två riken är en undersökning av hur övergången upplevdes "underifrån". Hur den påverkade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. LÄS MER

 3. 3. I dialog med Proust. Den danske Proustreception gennem hundrede år

  Detta är en avhandling från Multivers

  Författare :Neal Ashley Conrad Thing; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fænomenologi; modernisme; tematisk kritik; strukturalisme; performativitet; selvfremstilling; autobiografi; Dansk litteratur i det 20. århundrede; Hermeneutik; Gadamer; Proust; intertekstualitet; litterær indflydelse; Jauss; Receptionshistorie;

  Sammanfattning : I dialog med Proust actualizes the importance of the french writer Marcel Proust in Denmark. The dissertation brings a new chapter to the history of danish literature and history of thought. LÄS MER

 4. 4. Den ensamme : En motivstudie i det moderna genombrottets litteratur. Avec un resumé en français

  Detta är en avhandling från Stockholm : Natur och kultur

  Författare :Thure Stenström; Uppsala universitet.; [1961]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; ensamhet; motivstudie; det moderna genombrottet; 1879-1890s romankonst i Norge; Danmark och Sverige; romantik; naturalism; Kierkegaard. Brandes. Zola; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sikte på ensamhetsmotivet i dansk, norsk och svensk diktning under perioden 1870-1890 ("det moderna genombrottet"). Förf. driver tesen att under periodens början den nordiska romankonsten utmärks av en romantisk uppvärdering av "den store ensamme". LÄS MER

 5. 5. Makt, möten, gränser : : skånska kommissionen i Blekinge 1669–70

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Karl Bergman; Blekinge Tekniska Högskola.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; konglomeratstat; integration; identitet; interaktion; tidigmodern tid; Modern history up to circa 1800 ; subject and ruler.; religious concept of the world; boundary; border; conglomerate state; stateformation; swedification; rplitical culture; interaction; Integration; incorporation; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blekinge tillhörde före freden i Roskilde 1658 Danmark. De östdanska provinserna erövrades av svenskarna och integrerades i det svenska riket. Övergångsproblematiken har i äldre forskning ofta diskuterats och analyserats med begrepp hämtade från en senare tids nationella föreställningar. LÄS MER