Sökning: "daniel larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden daniel larsson.

 1. 1. Strödda bidrag till svenska vitterhetens häfder. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifves af Johan Magnus Larsson af Vermlands nation. Wred. stip. och offentligen försvaras ... den 10 juni 1848 ... 1

  Författare :Per Daniel Amadeus Atterbom; Johan Magnus Larsson; Per Daniel Amadeus Atterbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. National environmental evaluation systems : guiding towards sustainability?

  Författare :Magnus Larsson; Anders Hanberger; Katarina Eckerberg; Daniel Larsson; Per Mickwitz; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; environmental evaluation; evaluation systems; evaluation use; sustainable development; program theory; stakeholders; environmental policy;

  Sammanfattning : Background: Dealing with environmental threats is one of the largest, if not the largest, challenge contemporary societies face. One way to better deal with this challenge would be to produce knowledge that can be used to improve environmental work and environmental policy and thus ultimately contribute to sustainable development. LÄS MER

 3. 3. De indifferentia ciborum sub foedere novo, disquisitio theologica, quam in regia ad Salam Svionum academia, ex consensu venerandæ facultatis theologicæ, præside Daniele Djurberg ... ad publicum eruditorum examen defert ... Laurentius Ferner, Laur. fil. In auditorio Gustaviano majori, die XII. Decemb. M. DCC. VIII. Horis ante meridiem consvetis

  Författare :Daniel Djurberg; Lars Larsson Ferner; Daniel Djurberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The role of context, activities, and organization, in Value-Based Procurement

  Författare :Martin Hoshi Larsson; Jakob Rehme; Daniel Kindström; Daniel Ellström; Árni Halldórsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis explores the adoption of a Value-Based Procurement Strategy. A procurement strategy is value-based when it facilitates procurement to develop attractive value propositions for both suppliers and internal stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Den dolda transitionen : Om ett demografiskt brytningsskede i det tidiga 1700-talets Sverige

  Författare :Daniel Larsson; Christer Winberg; Sören Edvinsson; University of Gothenburg; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; demografi; sjukdomar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER