Sökning: "dömande"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet dömande.

 1. 1. Konstitutionellt kritiskt dömande. Förändringen av nordiska domares attityder under två sekel

  Detta är en avhandling från Jure

  Författare :Martin Sunnqvist; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Legal history; rättshistoria Comparative law; komparativ rätt Constitutional law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : In recent years, the supreme courts in the Nordic countries have set aside statutes as contrary to the constitution of the country or to the ECHR. A much debated question is whether the courts have gone too far – or if they have waited too long to take on this task. LÄS MER

 2. 2. I objektivitetens sken - en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Moa Bladini; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evaluation of evidence; Critical discourse analysis; Legal knowledge; Judging; Criminal trials; Objectivity; Procedural law; Processrätt;

  Sammanfattning : The adjudication process is one of society’s most intrusive forms of power. To maintain the general public’s confidence in the judiciary, it is crucial that the judicial activities are perceived as being conducted objectively and hence legitimately. LÄS MER

 3. 3. Justitia et Prudentia. Rättsbildning genom rättstillämpning - Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Elsa Trolle Önnerfors; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law of will and testament; law of succession; property law; early modern Sweden; appeal court; legal formation; legal practice; Legal history; legal argumentation;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral dissertation is to investigate how legal issues relating to the law of wills were handled in the clash between the demands on the legal infrastructure of late 17th century Sweden on the one hand, and the insufficiencies of the medieval Swedish legislation on the other. The focus of the study is the law of wills, and how the absence of written law was handled by the appeal courts, primarily in the first royal court of appeal in Sweden, the Svea Court of Appeal. LÄS MER

 4. 4. Terapeuters och patienters tankar om vad som är verksamt i individuell psykoterapi

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ola Lindgren; Kjerstin Almqvist; Per Folkesson; Gudrun Olsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykoterapi; psykoterapeut; patient; klient; kvalitativ forskning; grounded theory; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för denna licentiatuppsats är att utforska psykoterapeuters och patienters tankar om vad som är verksamt i individuell psykoterapi med fokus på deras egna erfarenheter av psykoterapeutiskt arbete. Som metod för datainsamling och analys valdes grounded theory i båda de ingående studierna. LÄS MER

 5. 5. Self-harm - hovering between hope and despair experiences and interactions in a health care context

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad

  Författare :Britt-Marie Lindgren; Ulla Hällgren Graneheim; Sture Åström; Agneta Berg; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discursive psychology; experiences; hope; hopelessness; interactions; narratives; phenomenological hermeneutics; psychiatric nursing; qualitative content analysis; self-harm; berättelser; diskurspsykologi; fenomenologisk hermeneutik; hopp; hopplöshet; interaktion; kvalitativ innehållsanalys; psykiatrisk omvårdnad; självskada; upplevelser; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background The definition of self-harm used in this project is repeated, impulsive behaviour causing tissue damage, yet not intended as a suicide attempt. Instead of wishing to die, the person who self-harms wishes to be relieved from anxiety. LÄS MER