Sökning: "dödlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade ordet dödlighet.

 1. 1. Mellan två samhällen : Inflyttat arbetsfolk i Linköping under det förindustriella 1800-talet

  Författare :Victoria Nygren; Jan Sundin; Sören Edvinsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 19th century; social change; micro-history; life-course; labourers; family history; migration; health; mortality; the pre-industrial town; nuclear hardship; the social issue; proletarians; 1800-tal; social förändring; mikrohistoria; livskurs; arbetsfolk; familjehistoria; migration; hälsa; dödlighet; den förindustriella staden; kärnfamiljssvårighetshypotesen; den sociala frågan; proletarisering; History; Historia;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka den sammantagna livssituationen för ett begränsat urval individer (en primär kohort av 19 män och en utökad kohort av ytterligare 42 män, det vill säga totalt 61 män) i ett familjesammanhang. Det handlar närmare bestämt om att så långt källorna tillåter söka kvalitativt förstå och karaktärisera socioekonomiska villkor, familjeliv och hälsa, såsom de gestaltar sig i den vardagliga livsföringen och i relation till den specifika tiden och den lokala stadsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Craniopharyngioma. Morbidity and Structural Changes in the Brain

  Författare :Sigríður Bára Fjalldal; Lund Medicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; craniopharyngioma; hypothalamus; hypothalamic obesity; metabolism; cognition; magnetic resonance imaging; diffusion tensor imaging; white matter lesions; morbidity; cardiovascular risk; craniofaryngiom; hypotalamus; hypotalamisk fetma; ämnesomsättning; kognition; magnetkameraundersökning; vitsubstansförändringar; dödlighet; hjärt-kärlsjukdomar;

  Sammanfattning : Hypothalamus (HT) is a brain structure which serves as a coordination center for several vital body functions. Craniopharyngioma (CP) is a pituitary tumor with high morbidity, primarily due to HT lesion. LÄS MER

 3. 3. Blood pressure in advanced age : with focus on epidemiology, cognitive impairment and mortality

  Författare :Lena Molander; Hugo Lövheim; Yngve Gustafson; Miia Kivipelto; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Blood pressure; hypertension; very old; mortality; epidemiology; cognitive impairment; dementia; Blodtryck; hypertoni; mycket gamla; dödlighet; epidemiologi; demens; Geriatrics and medical gerontology; Geriatrik och medicinsk gerontologi; geriatrik; Geriatrics; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning : The general conception is that blood pressure increases with age, but that diastolic blood pressure (DBP) starts decreasing in the elderly. There are, however, indications that systolic blood pressure (SBP) might also decline in advanced age, but further studies are needed to establish whether this is true. LÄS MER

 4. 4. On suicide in European countries : some theoretical, legal and historical views on suicide mortality and its concomitants

  Författare :Ilkka Mäkinen; Stephen Platt; Ilkka Henrik Mäkinen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; assisted suicide; comparative studies; cross-sectional studies; culture; Durkheim; Europe; history; law; modernization; Parsons; suicide; suicide rates; Sweden; theories; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi; Attityd; dödlighet; historia; lag; kultur; självmord; teori;

  Sammanfattning : The theme of this thesis is suicide mortality in its various aspects, seen from an international, European perspective. It questions the existence of social (structural) concomitants to suicide mortality and investigates attitudes towards and legislation concerning suicide, as well as some historical processes pertaining to their development. LÄS MER

 5. 5. Mot bättre hälsa : Dödlighet och hälsoarbete i Linköping 1860-1894

  Författare :Hans Nilsson; Jan Sundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; historical demography; infant mortality; Linköping; morbidity; mortality; public health; social history; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The decline in mortality was the most important cause of the great increase in population in Sweden in the 19th century. Especially important was the part played by the decline in infant mortality and mortality among small children. LÄS MER