Sökning: "döbeln"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet döbeln.

 1. 1. Multimodality treatment of oesophageal cancer : effects and side effects

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Oncology-Pathology

  Författare :Gabriella Alexandersson von Döbeln; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Background: Oesophageal cancer is highly fatal and treatment with curative intent is beset with many side effects. Treatment options are (1) chemoradiotherapy, (2) chemotherapy with or without the addition of radiotherapy followed by surgery or (3) surgery alone. LÄS MER

 2. 2. Ett hållbart minne? Historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

  Författare :Anders Dybelius; Högskolan i Jönköping.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Georg Carl von Döbeln; Johan Ludvig Runeberg; Use of history; culture of history; sybolic figure; educational culture; popular culture; commemorative culture; use of history; symbolic figure;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the use of history in relation to General Georg Carl von Döbeln (1758–1820), a prominent Swedish commander in the “Finnish War” of 1808–1809. The empirical material is extensive and includes, among others, a dissertation, biographies, movies, newspapers and weekly journals, an opera, a radio play, novels, a students’ farce, theatre plays, video recordings from various commemorative events, and annuals. LÄS MER

 3. 3. Aischylos sorgespel. 19. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld ... af Ernst Georg von Döbeln. Nob. Vestgöthe. Stip. Ord. Equestr. å Gustavianska lärosalen den 3 dec. 1842 p. v. t. e. m

  Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, Kongl. akad. boktryckare

  Författare :Vilhelm Fredrik Palmblad; Uppsala universitet.; [1842]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stycken ur Dantes Divina commedia kommenterade och metriskt öfversatta. 1. delen som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... för philosophiska graden kommer att offentligen försvaras af Ernst Georg von Döbeln nob. af Vestg. landskap. På gustavianska lärosalen d. 30 apr. 1845 p. v. t. f. m

  Detta är en avhandling från Upsala Wahlström & Låstbom. 1845

  Författare :Carl Wilhelm Böttiger; Uppsala universitet.; [1845]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Langzeitemissionsverhalten von Deponien für Siedlungsabfälle in den neuen Bundesländern

  Detta är en avhandling från Dresden, Germany : Eigenverlag des Forums für Abfallwirtschaft und Altlasten e. V

  Författare :Lale Andreas; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Waste Science and Technology; Avfallsteknik;

  Sammanfattning : Langzeitemissionsverhalten von Deponien für Siedlungsabfälle in den neuen BundesländernZusammenfassungZiel der vorliegenden Arbeit war die Beschreibung des Langzeitverhaltens von DDR-Depo­nien unter besonderer Berücksichtigung der Emissionen auf dem Sickerwasserpfad.Die Beschreibung umfaßte die untersuchten Deponiestandorte, die Deponierungspraxis in der DDR, cha­rak­teristische Eigenschaften der abgelager­ten Abfälle sowie der nach mehrjähriger Lage­rungs­zeit ausgekofferten Altabfallproben, die Sickerwasseremissionen der Deponie Döbeln-Hohenlauft, das Auslaugverhalten der Altabfälle in Mehrfachelutionsversuchen und die Sickerwasser- und Gas­emis­­sionen der Deponiesimulationsversuche. LÄS MER