Sökning: "cytostatikabehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet cytostatikabehandling.

 1. 1. Smak- och luktförändringar vid cytostatikabehandling

  Författare :Britt-Marie Bernhardsson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Cancer chemotherapy; olfaction; taste; signs and symptoms; survey; nutrition; mixed methods; qualitative; quantitative;

  Sammanfattning : Patients undergoing cancer chemotherapy typically experience multiple symptoms, side effects and/or treatment-related problems. Taste and smell changes (TSCs) can be among these but can also be related to a variety of other causes. This thesis focuses on chemotherapy-related TSCs, which previously have been under-investigated. LÄS MER

 2. 2. Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life

  Författare :Ulla Näppä; Bertil Axelsson; Birgit H Rasmussen; Olav Lindqvist; Gunilla Enblad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cancer; chemotherapy; decision-making; dilemma; palliative care; performance status; questionnaire; registered nurse; kyselylomake; ongelma; palliatiivinen hoito; päätöksenteko; sairaanhoitaja; sytostaattihoito; syöpä; yleistila; allmäntillstånd; beslutsprocess; cancer; cytostatika; dilemma; enkät; palliativ vård; sjuksköterska; onkologi; Oncology;

  Sammanfattning : Background When cure is no longer possible, medical care should aim for a transition to palliative care regardless of disease. Patients with incurable cancer are often treated with palliative chemotherapy (PCT), starting with the intent to prolong life and increase quality of life. LÄS MER

 3. 3. Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling : interventionsstudier för personer med bröst - och kolorektalcancer

  Författare :Malin Backman; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; fysisk aktivitet; bröst- och kolorektalcancer; cytostatikabehandling; symtom; hälsorelaterad livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regelbunden fysisk aktivitet har sedan länge visat sig vara viktigt för att upprätthålla en god hälsa hos människor och det är känt att fysisk inaktivitet är en betydande riskfaktor för en rad olika hälsoproblem och att det medför en ökad risk för ohälsa. Adjuvant cytostatikabehandling är en vanligt förekommande behandling vid cancer som orsakar fysiska såväl som psykiska symtom som negativt påverkar en persons hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. A Study of Renal Function in Children with Cancer

  Författare :Lars Hjorth; Lund Pediatrik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatrics; Pediatri; nefrologi; Urologi; nephrology; Urology; children; sequelae; pediatric oncology; chemotherapy; renal toxicity; malignancy; hyperfiltration; iohexol clearance; glomerular filtration rate; kidney disease; Glomerular proteinuria; tubular proteinuria;

  Sammanfattning : Evaluation of long-term side effects of treatment is important due to the growing number of childhood cancer survivors. How kidney function is affected over time needs to be clarified. LÄS MER

 5. 5. Aggressive lymphoma

  Författare :Mats Jerkeman; Bröstcancer-genetik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; BCL6 rearr; 1q21-23; cytogenetics; histopathology; P-glycoprotein; p53; BCL2; Ki-67; immunohistochemistry; proliferation; dose intensity; health-related quality of life; International Prognostic Index; prognostic factors; aggressive lymphoma; chemotherapy; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; General pathology; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology;

  Sammanfattning : Aggressive lymphoma is a rapidly growing tumour of lymphocyte origin, potentially curable with chemotherapy. In a trial by the Nordic Lymphoma Group, 405 patients with aggressive lymphoma were included, and randomised to receive either the standard chemotherapy regimen, CHOP, or a weekly multidrug regimen, MACOP-B. LÄS MER