Sökning: "cytoplasmic and nuclear"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade orden cytoplasmic and nuclear.

 1. 1. The MEN 1 Pancreas Tumor Development and Haploinsufficiency

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Margareta Halin Lejonklou; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEN 1; PNET; tumor development; haploinsufficiency; survivin; Endocrinology and Diabetology; Endokrinologi och Diabetologi;

  Sammanfattning : Multiple Endocrine Neoplasia Type I Syndrome (MEN 1) is a monogenic autosomal dominantly inherited cancer syndrome caused by a heterozygous loss of the MEN1 gene, predisposing for endocrine cell proliferation and tumor formation. MEN 1 carriers classically develop tumors in endocrine organs; the parathyroids, the endocrine pancreas, and the pituitary. LÄS MER

 2. 2. Cyclin A1 Expression and Regulation in Hematopoietic and Leukemic Cells

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Jenny Ekberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; General pathology; pathological anatomy; Patologi allmän ; patologisk anatomi; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; AML; cyclin A1; apoptosis; cell cycle regulation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Man har tidigare sett att patienter med akut myeloisk leukemi (AML) har förhöjda nivåer av det cellcykelreglerande proteinet cyklin A1 och överuttryck av cyklin A1 i de myeloiska cellerna hos transgena möss resulterade i att mössen utvecklade AML. Syftet med avhandlingen var att ytterligare studera uttrycket och regleringen av cyklin A1 i hematopoetiska celler. LÄS MER

 3. 3. Male Subfertility and Prostate Cancer Risk: Epidemiological and Genetic Studies

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Yasir Ruhayel; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytoplasmic and nuclear; Receptors; Prostatic neoplasms; genetic; Polymorphism; male; Infertility; Hypogonadism; Genetic association studies; Case–control studies; Androgens;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De manliga könshormonerna, sk. androgener, spelar en nyckelroll under foster-utvecklingen av de manliga inre (t ex. blåshalskörtel/prostata) och yttre (t ex. penis) könsorganen. LÄS MER

 4. 4. Disassembly and reassembly of the nuclear pore complex

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Biosciences and Nutrition

  Författare :Evgeny Onischenko; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; Södertörns högskola.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The nuclear pore complexes (NPCs) are multiprotein communicative channels spanning the nuclear envelope. In higher eukaryotes NPCs reversibly disassemble during mitosis into distinct nucleoporin subcomplexes. Some cell types (e.g. LÄS MER

 5. 5. Studies of epigenetic deregulation in parathyroid tumors and small intestinal neuroendocrine tumors

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Elham Barazeghi; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epigenetics; 5hmC; TET1; TET2; parathyroid tumors; SI-NET; RRBS; PTPRM;

  Sammanfattning : Deregulation of the epigenome is associated with the initiation and progression of various types of human cancers. Here we investigated the level of 5-hydroxymethylcytosine (5hmC), expression and function of TET1 and TET2, and DNA methylation in parathyroid tumors and small intestinal neuroendocrine tumors (SI-NETs). LÄS MER