Sökning: "customer collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden customer collaboration.

 1. 1. Developing collaborative customer-supplier relationships through value co-creation

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Nina Hasche; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; value co-creation; perceived value; expected value; desired value; unanticipated value; received value; business markets; customer-supplier relationships; collaboration; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create understanding of the value co-creating process in business relationships, where the dyadic relationship is in focus and both the customer’s and the supplier’s view of the value co-creating process is of interest. In the introductory chapter, it is assumed that the ultimate goal of business logic is to create value, and value co-creation can be regarded as the essential reason why a customer and a supplier engage in a business relationship. LÄS MER

 2. 2. Web-Enabled Customer Involvement in Innovation Activities a Firm's Perspective

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Natalia Ryzhkova; Blekinge Tekniska Högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Customer collaboration; Web-based methods; Innovation performance; Management competences;

  Sammanfattning : Customer involvement in innovation activities is a common practice among companies in most industries. It has been widely researched by scholars to demonstrate its risks and advantages. Yet, the growing importance and recognition of the Internet are transforming the scope, boundaries, and dynamics of interactions among firms and customers. LÄS MER

 3. 3. Suppliers in collaboration : the impact on the strategies of the individual firm

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karolina Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The general purpose of this thesis is to describe and analyse how collaboration in supplier network influence the individual supplier. The focus is the influence on the supplier's strategic development and how it influences the customer relationship. LÄS MER

 4. 4. A Method for Customer-driven Purchasing Aligning Supplier interaction and Customer-driven manufacturing

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Engineering, Jönköping University

  Författare :Jenny Bäckstrand; Högskolan i Jönköping.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Customer‐driven purchasing; Supplier interaction; Customer‐driven manufacturing; Purchasing; Supply chain management;

  Sammanfattning : The role of a purchaser has traditionally focused on acquiring standard items at the lowest possible cost. The ability to reduce unit cost has been the key performance indicator for purchasers. Most traditional purchasing strategies thus focus on optimizing this situation, focusing on the supplier interface only and not on customer value. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan kund och företagshälsovård Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lisa Schmidt; KTH.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER