Sökning: "curriculum integration"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden curriculum integration.

 1. 1. Segregerande integrering : en studie av gymnasieskolans individuella program

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Elisabeth Hultqvist; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper-secondary school; individual programme; classification; framing; slack ; integration; differentiation; Gymnasieskolan; individuella program; Sverige; 1990-talet; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse the encounter between a group of "less able" pupils and the upper-secondary school individual programme. This encounter results from the educational-policy ambition to give all young people a three-year upper-secondary school education. LÄS MER

 2. 2. Integrated and Subject-specific An empirical exploration of Science education in Swedish compulsory school

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Åström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Science education; international studies; PISA; curriculum integration;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative experimental study in two parts of different ways of organising Science education in the Swedish context. The first study deals with the question if students attain higher scores on test results if they have been working with integrated Science compared to subject-specific Science i.e. Biology, Chemistry and Physics. LÄS MER

 3. 3. Genus och utbildning : ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Ingela Schånberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; 1870-1970; SAF; LO; vocational education; gender ideology; gender division of labour; integration; girls´schools; Gender; Education; Ekonomisk och social historia; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The thesis is divided into three sections. The first, “From an education market to public education. The Swedish girls’ school 1874-1962”, deals with the integration of girls’ secondary education into the public education system, as well as with the strengthening and weakening of this special, gender-coded education. LÄS MER

 4. 4. Defining Integrated Science Education and Putting It to Test

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Åström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik; Science education; international studies; PISA; curriculum integration;

  Sammanfattning : The thesis is made up by four studies, on the comprehensive theme of integrated and subjectspecific science education in Swedish compulsory school. A literature study on the matter is followed by an expert survey, then a case study and ending with two analyses of students’ science results from PISA 2003 and PISA 2006. LÄS MER

 5. 5. Kultur och utbildning – en tolkning av två grundskolors mångkulturella kontexter

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Henrik Nilsson; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; multicultural education; civil sphere; landscapes of meaning; educational policy; curriculum; Muslim schools; Islam; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the sort of culture that forms the organization of education and its contents of two multicultural nine-year compulsory schools. The analysis is based on ethnographic work on the municipal school Tallskolan and the free independent Muslim school Jibrilskolan. LÄS MER