Sökning: "culture hero"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden culture hero.

 1. 1. Stem cells and mineralized tissue : Characterization and disease modeling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neuroscience

  Författare :Hero Nikdin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Deficits in mineralized tissue, as a result of abnormal development, trauma, disease or aging, are major medical problems. Consequently, new methods to regenerate stable and functional bone is a main focus in the field of tissue engineering. LÄS MER

 2. 2. A Landscape of Left-Overs : Changing Conceptions of Place and Environment among Mi'kmaq Indians of Eastern Canada

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Anne-Christine Hornborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; animism; traditional ecological knowledge; biocentrism; ecological ethics; environmental relations; being-in-the-world; lifeworlds; phenomenology; power; oral tradition; Kluskap; culture hero; tradition; Canada; Mi’kmaq Indians; Nova Scotia; sacred places; landscape; nature vs. culture; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I september 1989 kom det till kanadensiska mi’kmaqindianers kännedom att ett enormt granitbrott (ett av de tre största i världen) planerades att öppnas vid Kellys Mountain på ön Cape Breton i östra Kanada. Mi’kmaqtraditionalister organiserade genast en fredlig trumceremoni på berget och en talesman deklarerade att det planerade granitbrottet var en förolämpning mot både mi’kmaqfolket och Moder Jord. LÄS MER

 3. 3. Den svenska sporthjälten : Kontinuitet och förändring i medieberättelsen om den svenska sporthjälten från 1920-talet till idag

  Detta är en avhandling från Malmö : Idrottsforum.org

  Författare :John Hellström; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sports; hero; star; narrative; media; national identity; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis examines the media construction of five Swedish sports heroes, active from the 1920’s to the beginning of the 2000’s. The analyses are based on the assumption that sports heroes are social products that reflect the dominating ideals and values of a society or culture, and that the media plays an important role in this process. LÄS MER

 4. 4. Amerikafantasier : Kön, medier och visualitet i svenska reseskildringar från USA 1945-63

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Amanda Lagerkvist; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; America in the Swedish imagination; visual culture studies; travel writing; media history; post-war era; mass culture debate; feminist media theory; representation; textual interpretation; urban theory; Reseskildringar; teman och motiv; historia; Förenta Staterna i litteraturen; urban theory.;

  Sammanfattning : This dissertation examines the construction of an imaginary America in Swedish travel writing from 1945 to 1963. By placing focus on the intersecting dimensions of gender, media, and visuality, the aim is to analyze Swedish notions of the US that surface both in the written word as well as in the illustrative material, by contextualizing these imaginings within the expanding media culture of the time. LÄS MER

 5. 5. Skrubbsår : Berättelser om ur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Makadam Förlag

  Författare :Desireé Ljungcrantz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HlV; experiences; interviews; popular culture; cultural studies gender; health; intersectionality; vulnerability; queer; phenomenology; liveability; creative writing; auto-fiction; hiv; erfarenheter; intervjuer; populärkultur; kulturstudie; genus; hälsa; normer; intersektionalitet; sårbarhet; queer; fenomenologi; levbarhet; kreativt skrivande; autofiktion;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en tvärvetenskaplig kulturstudie som utforskar föreställningar om och erfarenheter av hiv som kronisk sjukdom i Sverige under 2005–2014. Analysen av ett antal hiv-berättelser sker tillsammans med en teoretisk sammanflätning i form av den queera sårbarhetens och sjukdomens fenomenologi, samt genom de feministiska figurationerna hiv-tröskeln, skrubbsår, plåster och gruskorn. LÄS MER