Sökning: "cultural tool"

Visar resultat 1 - 5 av 221 avhandlingar innehållade orden cultural tool.

 1. 1. Lost in Transformation : A critical study of two South African museums

  Författare :Cecilia Rodéhn; Juliette Leeb du toit; Ciraj Rassool; Sabine Marshall; University of KwaZulu-Natal; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; South Africa; museum; exhibition; collection; apartheid; the transformation; democracy; space; place; time; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; History; Historia; Cultural anthropology; Kulturantropologi; Social anthropology ethnography; Socialantrolopologi etnografi; Ethnicity; Etnicitet; African and comparative archaelogy; Afrikansk och jämförande arkeologi; Historia; History; Archaeology; Arkeologi; Etnologi; Ethnology; Kulturantropologi; Cultural Anthropology; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Cardiology; Kardiologi;

  Sammanfattning : In this dissertation Transformation, as understood in South Africa, is investigated in the ‘Natal Museum’ and the ‘Msunduzi Museum Incorporating the Voortrekker Complex’ in terms of socio-political structures, the museum as a place, its collections and displays. I have emphasised the ethnographical perspective and analysed it by using key concepts such as new museology, time, space and place. LÄS MER

 2. 2. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 3. 3. A translation of worlds : Aspects of cultural translation and Australian migration literature

  Författare :Anette Svensson; Heidi Hansson; Tina O'Toole; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural translation; Australian migration literature; hybridity; acculturation; liminality; immigrant child; translation; migration; interpretation; storytelling; food; diaspora; gaze; cultural encounters; English language; Engelska språket; engelska; English; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study explores the exchange of cultural information that takes place in the meeting between immigrant and non-immigrant characters in a selection of Australian novels focusing on the theme of migration: Heartland (1989) by Angelika Fremd, A Change of Skies (1991) by Yasmine Gooneratne, Stella’s Place (1998) by Jim Sakkas, Hiam (1998) by Eva Sallis and Love and Vertigo (2000) by Hsu-Ming Teo. The concept cultural translation functions as a theoretical tool in the analyses. LÄS MER

 4. 4. Cultural Competence for Health Professionals : Instrument Development

  Författare :Jane Holstein; Anette Kjellberg; Gunilla Liedberg; Ulrika Bejerholm; Margareta Bachrach-Lindström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; self-assessment; occupational therapy; ethnic groups; cultural competency; health personnel; qualitative research; psychometrics;

  Sammanfattning : In recent decades, both global migration in general and specifically migration to Sweden have increased. This development compels the need for delivering healthcare to the increasingly diverse populations in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Managing Competence Development Programs in a Cross-Cultural Organisation : What are the barriers and enablers?

  Författare :Mi Sook Park; Birger Rapp; Ethel Brundin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Competence; Competence Development; Competence Development Programs; Culture; Cultural Diversity; Southeast Asia Case Study; Cross-Cultural Organisation; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : During the past decade, research on competence development and cross-cultural organisation has been acknowledged both in academic circles and by industrial organisations. Cross-cultural organisations that have emerged through globalisation are a manifestation of the growing economic interdependence among countries. LÄS MER