Sökning: "cultura"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet cultura.

 1. 1. Federico Garcia Lorca y la cultura de la homosexualidad : Lorca, Dalí, Cernuda, Gil-Albert, Prados y la voz silenciada del amor homosexual

  Författare :Angel Sahuquillo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; García Lorca; Federico; 1898-1936; Homosexualitet i litteraturen;

  Sammanfattning : For Lorca and the other members of his group, it was not possible to write about homosexual love in a clear way without having to pay a very high price. This fact has been disregarded by most critics and erudites. LÄS MER

 2. 2. Inner Experience : An Analysis of Scientific Experience in Early Modern Germany

  Författare :Andreas Rydberg; Mats Persson; Torbjörn Gustafsson Chorell; Kristiina Savin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; scientific experience; inner experience; inner senses; living experience; psychometrics; psychological experiments; cultura animi; spiritual exercise; meditation; aesthetics; Pietism; Enlightenment; Christian Wolff; Hermann Francke; Alexander Baumgarten; Georg Ernst Stahl; Friedrich Hoffmann; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : In the last decades a number of studies have shed light on early modern scientific experience. While some of these studies have focused on how new facts were forced out of nature in so-called experimental situations, others have charted long-term transformations. LÄS MER

 3. 3. Det våras för journalisten : Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal

  Författare :Johan Jarlbrink; Martin Kylhammar; Tom Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Media history; press history; cultura! history; journalist; role; representation; journalistic field; narratives; 19th century; 20th century; Sweden; Mediehistoria; presshistoria; kulturhistoria; journalist; roll; representation; journalistikens fält; berättelser; sekelskiftet 1900; Sverige; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att analysera hur den svenska pressens medarbetare representerades i olika medier från 187o-talet till 193o-talet, hur och varför representationerna förändrades, och hur tidningsrnedarbetare förhöll sig till dem. Representationerna av tidningsrnedarbetare i romaner, noveller, film, presshistoriska arbeten, debatter och karikatyrer formade bilden av yrket i offentligheten. LÄS MER

 4. 4. Regionalismo ensamblado : Medioambiente, modernidad y reacción político-cultural en Latinoamérica (1930-1940)

  Författare :Gianfranco Selgas; Ken Benson; Kari Soriano Salkjelsvik; Carlos J. Alonso; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; regionalism; Latin American literature; world-ecology; extractivism; assemblage theory; new materialism; posthumanism; ecocriticism; nature-culture; environment; modernity; Enrique Bernardo Núñez; Carmen Lyra; César Uribe Piedrahita; regionalismo; literatura latinoamericana; ecología-mundo; extractivismo; teoría del ensamblaje; nuevo materialismo; posthumanismo; ecocrítica; naturaleza-cultura; medioambiente; modernidad; Enrique Bernardo Núñez; Carmen Lyra; César Uribe Piedrahita; romanska språk med inriktning mot spanska; Romance Languages; Specialisation in Spanish;

  Sammanfattning : This dissertation reframes Latin American literary regionalism as the configuration of an alternative political-cultural reaction in the 1930s-1940s. It argues that such an approach questions the precepts of Eurocentric modernity, going beyond the nuanced conceptualization of the environment as a nature-culture dichotomy. LÄS MER

 5. 5. Dissertatio historica de cultura orbis Sviogothici, medio ævo, quam, venia ampliss. facult. philos. præside mag. Erico M. Fant ... pro gradu, publice ventilandam sistit Carolus Pousette, Uplandus. In aud. Gust. maj. d. 17 Maji, 1782

  Författare :Eric Michael Fant; Carl Pousette; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER