Sökning: "critical reception"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade orden critical reception.

 1. 1. Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri : Historia, reception, historiografi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ludwig Qvarnström; Jan von Bonsdorff; Emilie Karlsmo; Dan Karlholm; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; art criticism; decorative painting; early 20th century; historiography; institutionalisation; the Marriage Chamber in the Stockholm City Law Courts; mural painting; the Museum of Sketches; modernism; nationalism; ornament; public art.; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The competitions for the commission to decorate the Marriage Chamber in Stockholm City Law Courts (1912–1915) have become one of the most important events in the history of mural painting in Sweden. One of the proposals, by artist Isaac Grünewald, has become a major icon of early modernistic art in Sweden. LÄS MER

 2. 2. 40 años de investigación académica sobre las novelas de Vargas Llosa : Análisis meta-crítico y metodológico de tesis doctorales escritas en los Estados Unidos (1970-2010)

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Pedro de Felipe Jimenez; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; meta-critical; Vargas Llosa; epistemology and literature; doctoral thesis; United States; reception;

  Sammanfattning : This doctoral thesis uses a meta-critical method with an epistemological approach. The corpus consists of the doctoral theses presented in the United States about the novels of the Peruvian-Spanish writer and Nobel Prize winner in 2010 Mario Vargas Llosa, one of the most outstanding Spanish-speaking authors, with an extensive literary production. LÄS MER

 3. 3. Romanen och evangeliet : Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Norma Bokförlag

  Författare :Stefan Klint; Birger Olsson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Jesus in fiction; the Bible and literature; the Bible and the arts; reception history; reception criticism; reception theory; Pär Lagerkvist; Barabbas; Det eviga leendet The Eternal Smile ; Gospel; genre history; form history; Hans Robert Jauss; literarisation ; biblical cultural studies; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This study of the reception of the Gospels in modern fiction combines biblical studies with literary criticism. As a dissertation in the field of New Testament exegesis, the study attempts to establish a middle course between a postmodern (Anglo-American) cultural studies-approach, and a more classical (German) examination of the Bible’s evolving history of interpretation or Wirkungsgeschichte. LÄS MER

 4. 4. Redigering och skuld Ett kognitivt perspektiv på redigeringensfunktioner i ansvarsutkrävande tv-reportage

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Piotr Urniaz; Stefan Sjöström; Göran Ericsson; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV journalism; attribution of guilt; mental models; Jürgen Habermas; Formal Pragmatics; visual communication; communicative ethics; media literacy; cognition; the viewer; investigative journalism; media accountability; political scandals; critical realism; documentary film; Tv-journalistik; granskande journalistik; redigering; dokumentärfilm; reception; kommunikativ etik; Jürgen Habermas; audiovisuell kommunikation; argumentation; skuld; skuldattribuering; ansvarsutkrävande; medieskandaler; formalpragmatik; manipulation; komposition; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : Abstract: During the past decade, media researchers have intensified the study of media scandals and the role of journalism as an institution that holds social actors responsible for malfeasance and wrongdoings. On a micro level of analysis, the main attention has beendirected towards the journalistic interview and its use to promote the impression of guilt and journalistic neutrality. LÄS MER

 5. 5. Tonalitet och harmonisk artikulation i Claude Debussys verk : Om reception, harmonikteori och analys

  Detta är en avhandling från Musikvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Stockholm

  Författare :Jacob Derkert; Tore Eriksson; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of ways to analyze some harmonic features of the music of Claude Debussy. It begins with a critical survey of the discussion of tonality and dissolution of tonality in Debussy's works, as it did manifest itself in contemporary French criticism and in the Germanspeaking countries after World War I. LÄS MER