Sökning: "critical applied linguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden critical applied linguistics.

 1. 1. Language and Literacy : Some fundamental issues in research on reading and writing

  Detta är en avhandling från Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Per Henning Uppstad; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Specialdidaktik; Research methodology in science; Forskningsmetodik; phoneme; Special didactics; Tillämpad och experimentell psykologi; Applied and experimental psychology; språktypologi; typology; Jämförande lingvistik; Comparative linguistics; sociolingvistik; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; literacy; phonology; dyslexia; writing; written language; foreign languages teaching; Applied linguistics; fonologi; Fonetik; Phonetics; Språk- och litteraturvetenskap; Philology and literature; Filosofi; Philosophy; Språkinlärning; Language learning; reading; sociolinguistics;

  Sammanfattning : Mainstream research on reading and writing is based on the assumption, common in modern linguistics, that spoken language is primary to written language in most important respects. Unfortunately, the conceptual framework for the study of language and 'literacy' (encompassing both reading and writing skills) is built around this assumption. LÄS MER

 2. 2. Kreativt skrivande och kritiskt tänkande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Hélène Edberg; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; Rhetoric; activity theory; applied linguistics; creative writing; critical thinking; identity; rhetoric; teaching and learning; textual analysis;

  Sammanfattning : I högskolesammanhang finns en tendens att betrakta fantasi och känsla som hinder för kritiskt tänkande. I denna studie, som har en högskoledidaktisk utgångspunkt, prövas tvärt om att se subjektivitet som resurs. Studien prövar lärande genom skrivande. LÄS MER

 3. 3. On Linguistic and Discursive Constructions of Concession and Adversativity : Towards a Multilevel Analysis of English in the UK Parliament

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Mihai Daniel Frumuselu; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; concession; adversativity; political discourse; parliamentary discourse; UK Parliament; Corpus Linguistics; Discourse Analysis; Critical Discourse Analysis; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study analyses concessive and adversarial language in UK parliamentary debates and thereby enriches the theoretical and analytical body of knowledge on the language of concession and adversativity in contemporary English. It contributes to existent scholarship on both grammatical constructions of concession/adversativity and on the dynamics of contemporary British parliamentary and political discourse. LÄS MER

 4. 4. Lärares bedömningsspråk Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Annelie Johansson; Linnéuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational linguistics; documentation; New Public Management; written assessment; professional discourse; elementary school; critical discourse analysis; systemic functional linguistics; speech acts; svenska med didaktisk inriktning; dokumentation; new public management; skriftlig bedömning; professionell diskurs; grundskola; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell lingvistik; språkhandling; Swedish Didactics; Svenska språket med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies elementary school teachers’ language use in written assessments of students, and problematises the relation between teachers’ experiences of written assessment and the institutional and social expectations of professional language use.The study is based on three types of material: questionnaires answered by 39 teachers, interviews with 3 school principals and approximately 2,200 assessments of students, written according to three different templates. LÄS MER

 5. 5. Changing conceptions of literacies, language and development Implications for the provision of adult basic education in South Africa

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Caroline Kerfoot; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; adult literacy; adult basic education; agency; citizenship; critical applied linguistics; development; linguistic citizenship; multilingualism; reflexivity; resemiotisation; voice.; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism;

  Sammanfattning : This study aims to contribute to the growing body of knowledge on the circumstances under which adult education, in particular adult basic education, can support and occasionally initiate participatory development, social action and the realisation of citizenship rights. It traces developments in adult basic education in South Africa, and more specifically literacy and language learning, over the years 1981 to 2001, with reference to specific multilingual contexts in the Northern and Western Cape. LÄS MER