Sökning: "creolisation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet creolisation.

 1. 1. Your Cradle Is Green : The Islamic Foundation and the Call to Islam in Children's Literature

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Torsten Janson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; discourse; genealogy; Manzir Ahsan; Khurshid Ahmad; Khurram Murad; Jama‘at-i-Islami; Islamisation; dialogue; inter-faith; minority; revivalism; migration; R.E.; religious education; publication; Britain; children’s literature; Islamic; Islamic Foundation; Islam; da‘wa; creolisation; modernity; critique; Islamism; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie avhandlar den internationellt välkända Brittisk-muslimska organisationen Islamic Foundation och dess nyförståelse och tillämpning av da‘wa, d.v.s. ’kallet’ eller ’inbjudan’ till islam. LÄS MER

 2. 2. From Roman to Native : Colonialism and the archaeology of rural water management in the Maghreb

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Lena Johansson de Château; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; colonialism; postcolonialism; archaeology; historiography; Roman; native; indigenous; landscape; land use; water management; Maghreb; North Africa; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; Classical Archaeology and Ancient History; antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : This thesis considers the archaeology of rural water management in the Maghreb in relation to modern colonialism. An attempt is made to recover the attitudes to people and landscape expressed in the archaeological literature, and to analyse them in a colonial/postcolonial context. LÄS MER