Sökning: "creative process"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade orden creative process.

 1. 1. Primary and secondary process thinking in creative performance: group, alcohol and emotional influences

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Nina Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; creativity; primary process; secondary process; group work; de Bono; alcohol; agression;

  Sammanfattning : Degree of licentiate in psychology Abstract Svensson, N (2010). Primary and secondary process thinking in creative performance: group, alcohol and emotional influences. Department of psychology, university of Gothenburg, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Alcohol and the Creative Process. Frameworks of Influence by Alcohol upon Creative Performance

  Detta är en avhandling från Örebro : Tryckverkstan

  Författare :Torsten Norlander; Karlstads universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skapande föreställning : elevers uppfattningar av arbetet i ett musikalprojekt

  Detta är en avhandling från Malmö Academy of Music, Musikhögskolan, Malmö

  Författare :Els-Mari Törnquist; Malmö University.; Malmö University.; [2000]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; creating; process; product; performance; co-operation; social interplay; real-life situation;

  Sammanfattning : From a perspective of students in school year 5 and 7 in a Swedish secondary school, the study investigates an interdisciplinary creative musical project, an original. The joint creative process extends over almost a year and everything the students do: writing, music composing, set, costumes, sound and lighting is original from idea to performance. LÄS MER

 4. 4. The Rhythm of Thinking: Immanence and Ethics in Theater Performance

  Detta är en avhandling från Göteborg : ArtMonitor, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

  Författare :Johan Petri; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; artistic research; co-composition; collective processes; compositional structure; dramaturgy; ethics; hierarchy in collective creation; immanent collective creation; instant collective composition; multiplicity; music theater; performance philosophy; performative critique; process ontology; process philosophy; relation of non-relation; theater; theater directing; theatrical composition; Rosi Braidotti; John Cage; Gilles Deleuze; Brian Massumi; Mathias Spahlinger;

  Sammanfattning : The dissertation The Rhythm of Thinking: Immanence and Ethics in Theater Performance is an artistic research project in the field of theater, with directing and theatrical composition and dramaturgy as its main points of focus. The critical exploration is based on the experience of conceptualizing and directing three different theater performances. LÄS MER

 5. 5. Ömsesidig förvandling : En studie av John B. Cobb Jr:s teologi med särskilt avseende på den buddhistiskt-kristna dialogen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Jan Olov Fors; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Masao Abe; Buddhist-Christian dialogue; Christ; creative transformation; dipolarity; God; John Hick; mutual transformation; nirvana; pluralism; process theology; sunyata; theology of religions; Alfred North Whitehead; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : John B. Cobb, Jr., (1925- ) is as a Christian theologian renowned for his contribution to process theology. He has long been active in interfaith dialogue, and with Buddhists in peculiar. LÄS MER