Sökning: "creative environment"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden creative environment.

 1. 1. Kreativitetens yttre villkor. Miljöer, rörlighet och nobelpristagare

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Ola Thufvesson; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; scientific environment; creative organisation; creative city; Nobel prize laureates; time-geography; mobility; creative environment; creativity; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : It is a largely accepted fact that creative individuals are products of their social environment. This book takes the concept further and builds upon the hypothesis that in most cases a creative individual is the result of not just one, but several environments. LÄS MER

 2. 2. GeoGebra, Enhancing Creative Mathematical Reasoning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jan Olsson; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; Mälardalens högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Linjära funktioner; dynamiska programvaror; problemlösning; resonemang; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att nå insikter i hur man kan designa en didaktisk situation inklusive en dynamisk programvara (GeoGebra) för att stödja elevernas lärande genom matematisk problemlösning och kreativt resonemang. En bärande idé har varit att elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en metod att följa. LÄS MER

 3. 3. Barns skriftspråkande - att bli en skrivande och läsande person Early childhood literacy : Becoming literate

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Karin Gustafsson; Elisabeth Mellgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; teaching; learning; environment; interaction; writing; reading; literacy; multimodal; early childhood literacy; preschool; school; phenomenography; sociocultural perspective; action research;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to the knowledge of how early childhood literacy can be understood in pre-school and school, focusing on ages 1-8 years. We assume that children are competent and creative and generate meaning in the way they deal with text. LÄS MER

 4. 4. Planering i mindre och medelstora företag den strategiska planeringens utmaningar och faktiska villkor

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Håkan Boter; Håkan Bohman; Umeå universitet.; [1984]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; small and medium-sized firms; strategic planning; environment; concept; resources; organization; organizational character; orientation; goal; action; planning style; archetype; gestalt; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The knowledge and theories of strategic planning derive mainly from studies of big companies. Only exceptionally have studies been carried out to examine the conditions of planning in small and medium-sized firms. LÄS MER

 5. 5. Kreativa liv. Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag i Williamsburg, Brooklyn, New York Creative lives. Artistic work and everyday cosmopolitanism in Williamsburg, New York City

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam förlag

  Författare :Lisa Wiklund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; creative work; cosmopolitanism; globalization; national identification; contemporary Japan; freeter; freelance work; Williamsburg; Brooklyn; New York City; gentrification; hipster; bohemia; ethnography; field theory;

  Sammanfattning : The everyday experiences of young Japanese individuals in creative careers, living in the neighborhood of Williamsburg in Brooklyn, New York City, is the starting point for this study that investigates the informants strategies in the creative field they belong to, as well as how cosmopolitanism and globalization is experienced on an individual level. The research is based on ethnographic fieldwork, primarily interviews and participant observations, carried out between 2008 and 2012. LÄS MER