Sökning: "craft education"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden craft education.

 1. 1. Instructional work in textile craft : Studies of interaction, embodiment and the making of objects

  Författare :Anna Ekström; Oskar Lindwall; Lars Lindström; Jon Hindmarsh; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; craft; education; instruction; interaction; ethnomethodology; sloyd; teacher education; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; Craft;

  Sammanfattning : The focus for this thesis is instructions and their role in guiding students’ activities and understandings in the context of textile craft. The empirical material consists of video recordings of courses in textile craft offered as part of teacher education programs. LÄS MER

 2. 2. Vocational Bildung in action : A case study of the vocational education biography of master craftsman Wolfgang B

  Författare :Ruhi Tyson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bildung; vocational education; auto biography; craft; reflective practice; narrative inquiry; curriculum; skill; technique; didaktik; Didactics; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : This study looks at issues of Bildung and vocational education from a biographical perspective. These issues are conceptualized in terms of Bildung in action, developed in relation to Schön’s concept reflection in action; Bildung through making as a way of thinking about processes of Bildung connected to crafts; and Bildung in vocational contexts, ie. LÄS MER

 3. 3. Skola för ande och hand : en studie av folkhögskolans praktisk-estetiska verksamhet

  Författare :Per Hartman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural debate; educational debate; folk high school; practical and artistic subjects; history of art; drawing; male craft education; female craft education.;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the Swedish folk high school and the work of this type of school in the practical and artistic subject sector. This sector is defined to comprise the subjects history of art, drawing, and male and female craft education. LÄS MER

 4. 4. Såga rakt och tillverka uttryck : En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet

  Författare :Jenny Frohagen; Ingrid Professor; Ingvild Førsteamanuensis; Marléne Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sloyd Education; Craft Knowing; Craft literacy; Sloyd literacy; Knowing-in-action; Tacit Knowing; Learning Study; Phenomenographic Analysis; Slöjd; Slöjdundervisning; Hantverkskunnande; slöjdlitteracitet; praktisk kunskap; manuell bildning; tyst kunskap; learning study; fenomenografisk analys; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : Sloyd is related to craft knowing, making traditions and materiality. The meaning of knowing in sloyd is vaguely articulated and thereby can be interpreted by teachers in different ways. This study aims at contributing to an articulation of craft knowing within sloyd education. LÄS MER

 5. 5. Gå i lära till lärare : En grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket

  Författare :Britt-Marie Berge; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender; theory practice; class; teacher training; craft; textile craft; wood metalwork; tacit knowledge; teaching style; socialization;

  Sammanfattning : Craft education has been regarded as an important instrument in the efforts to achieve equality which, ever since the end of World War II, have permeated the reforms of Swedish education. In spite of all efforts to the contrary, class- and sex-typed educational programmes are still reconstructed within the reformed education. LÄS MER