Sökning: "counsellors"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet counsellors.

 1. 1. Medicinens lyskraft och skuggor ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carina Carlhed; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Bourdieu; Educational and cultural sociology; Utbildnings- och kultursociologi;

  Sammanfattning : BAKGRUNDBakgrunden till denna avhandling är att erbjuda ett alternativt sätt att förstå habiliteringspraktik. Den teoretiska ramen i avhandlingen är Pierre Bourdieus fältteori, vilket innebär ett antagande att det sociala livet bygger på symboliska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska ekonomier och dominansförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Expectations and experiences of career counselling an exploration of interpersonal behaviour

  Detta är en avhandling från Umeå : Psykologi

  Författare :Gunnar Schedin; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; career counselling; interpersonal behaviour; SASB; self-image; expectations; experiences; client behaviour; career counsellor behaviour; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to describe and analyse interpersonal behaviour in career counselling sessions. The importance of the relationship in counselling for the outcome of sessions has been acknowledged in earlier research. LÄS MER

 3. 3. Motivational interviewing in smoking cessation : effectiveness, active components, and acquisition of counsellor skills

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

  Författare :Helena Lindqvist; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Aim: The overall aims of the present thesis are to investigate the effectiveness and active components of Motivational Interviewing (MI) in telephone-based smoking cessation treatment, and to explore the acquisition of MI skills of smoking cessation counsellors. Method: The setting of all included studies was the Swedish National Tobacco Quitline (SNTQ). LÄS MER

 4. 4. Att skapa framtid En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Neuroscience

  Författare :Åsa Sundelin; Boel Englund; Fredrik Hertzberg; Stefan Lund; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; career counselling; conversations; institutional talk; migration; upper secondary school; dialogicality; interaction; communicative projects; meaning-making; career choices; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This is an empirical study that aims to contribute to knowledge about the opportunities the career counselling conversation offers young migrants in shaping their future. Conversations play a central role in career counselling activities in Swedish schools; furthermore, the question of how the Swedish society promotes the inclusion of its immigrants has become an increasingly urgent issue. LÄS MER

 5. 5. Kvalet inför valet: Om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan

  Detta är en avhandling från Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan, 205 06 Malmö

  Författare :Anders Lovén; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; guidance counsellor.; educational and vocational guidance; Career choice; counselling interview; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to highlight the counselling interview in connection with the choice of upper secondary school from three perspectives, the student's, the counsellor's and society's. The intention is to describe and analyse the counselling interview in the ninth grade with relation to: · the student's expectations, perceptions and values before and after the interviews, · the counsellor's perceptions and values after the interviews, · society's goals and purpose for student counselling in secondary schools and · the theories and models for career development and counselling. LÄS MER