Sökning: "correctional program"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden correctional program.

 1. 1. Att räkna med nytta : samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete

  Författare :Kari Jess; Åke Bergmark; Peter Dellgran; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socioeconomic evaluation; correctional program; quasi-experimentation; CBA; CEA; Social work; Socialt arbete; Samhällsekonomisk utvärdering; Programutvärdering;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to evaluate KrAmi – a correctional program for young offenders – regarding socioeconomic profitability. Evaluating socioeconomic results enables us to examine and reflect upon the possibilities of applying socioeconomic models to social work. LÄS MER

 2. 2. "Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne..." : Om transformerande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa, med utgångspunkt i Martin Bubers diskussioner kring existentiell skuld

  Författare :Ulrica Fritzson; Tros- och livsåskådningsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; skuld försoning förövare; rehumanisering Martin Buber; religionsfilosofi Paul Ricoeur Emmanuel Lévinas; Pollsmoorfängelset Sydafrika; Pumla Gobodo-Madikizela; asymmetri; narrativitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : The present study is a philosophical reflection on Martin Buber´s concept, Existential Guilt. To be able to atone existential guilt you must, according to Buber, acknowledge, identify and confess your guilt, if possible, in front of the one you have harmed. LÄS MER

 3. 3. Fängelset som välfärdsbygge : Tre studier om behandlingstanken i svensk fångvård

  Författare :Ann-Christine Petersson Hjelm; Christian Häthén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Legal history; legal history; prison; prisoner; welfare state; social engineering; sociological school; treatment; penalty; Rättshistoria; Strafflagberedningen; Karl Schlyter; individualprevention; behandlingstanken; fängelse; fångvård; klientregister; rättshistoria; välfärdsstat; straffverkställighet; påföljdssystem; Legal history; Rättshistoria; Rättshistoria; Legal History and Sociology of Law; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : This thesis discusses "social engineering", in the fields of prison treatment, during the development of the Swedish Welfare State, from 1930 to 1950. The penal political ambitions were laid down under a Social Democratic government and realized in the party’s program of 1944. LÄS MER