Sökning: "core-level spectroscopy"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden core-level spectroscopy.

 1. 1. Ab initio simulations of core level spectra Towards an atomistic understanding of the dye-sensitized solar cell

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Författare :Ida Josefsson; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multiconfigurational quantum chemistry; CASSCF calculations; core-level spectroscopy; x-ray photoelectron spectroscopy; x-ray absorption; resonant x-ray scattering; dye solar cells; transition metals; kemisk fysik; Chemical Physics;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis is ab initio modeling of core level spectra with a high-level quantum chemical description both of the chemical interactions and of local atomic multiplet effects. In particular, the combination of calculations and synchrotron-based core-level spectroscopy aims at understanding the local structure of the electronic valence in transition metal complexes, and the details of the solvation mechanisms of electrolyte solutions, systems relevant for the dye-sensitized solar cell. LÄS MER

 2. 2. Core Level Spectroscopy of Water and Ice

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fysikum

  Författare :Dennis Nordlund; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; x-ray adsorption spectroscopy; photoemission spectroscopy; x-ray photoelectron spectroscopy; platinum; x-ray emission spectroscopy; density functional theory; hydrogen-bonded; H-bond; water; ice; electronic structure; excited state dynamics; proton dynamics; water adsorption; liquid water; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : A core level spectroscopy study of ice and water is presented in this thesis. Combining a number of experiments and spectrum calculations based on density functional theory, changes in the local valence electronic structure are shown to be sensitive to the local H-bonding configurations. LÄS MER

 3. 3. Calculations of Clean and Adsorbate Covered Metal Surfaces and their Core-Level Photoemission Spectra

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Theory, Lund University, Sölvegatan 14A, S-223 62 Lund, SWEDEN

  Författare :Martin Birgersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; chemical shifts; density functional theory; Condensed matter:electronic structure; electrical; magnetic and optical properties; supraconductors; magnetic resonance; relaxation; Atomic and molecular physics; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; core-level photoemission; single crystal surfaces; Atom- och molekylärfysik; Fysicumarkivet A:2002:Birgersson; core-hole degeneracies; metal surfaces; adsorption; molecular vibrations;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Genom att utsätta ett material för elektromagnetisk strålning med tillräckligt hög frekvens kan man "slå ut" elektroner. Denna mekanism, som förklarades av Albert Einstein redan 1905, går under namnet den fotoelektriska effekten och utnyttjas idag bl.a. i fotoemissionsexperiment. LÄS MER

 4. 4. Geometrical Structure, Phase Diagrams, and Core-Level Binding Energiesof Metal Surfaces: Calculations, Simulations, and Experiments

  Detta är en avhandling från Div. of Synchrotron Radiation Research, Lund University, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Mikael Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; adsorption; chemical shifts; low energy electron diffraction; Monte Carlo simulations; Condensed matter:electronic structure; electrical; magnetic and optical properties; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; spektroskopi; magnetisk resonans; supraledare; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; molecular vibrations; density functional theory; single crystal surfaces; core-level photoemission; metal surfaces; Fysicumarkivet A:2003:Borg;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många fysiska egenskaper för ett material beror på den atomära strukturen, det vill säga vilka atomer som sitter var. För att bestämma den geometriska strukturen måste ofta en kombination av flera metoder användas. LÄS MER

 5. 5. Molecular overlayers on homogeneous and heterogeneous metal surfaces studied by core-level photoemission

  Detta är en avhandling från Department of Synchrotron Radiation Research, Lund University

  Författare :Maria Smedh; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; photoelectron spectroscopy; core-level photoemission; electron energy loss spectroscopy; single crystal surfaces; metal surfaces; heterogeneous surfaces; adsorption; adsorbed molecules; hydrocarbons; molecular vibrations; carbon monoxide; adsorption sites; adsorption energy; diffusion; dissociation; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2001:Smedh;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis is the investigation of small molecules adsorbed on metal surfaces by means of core-level photoemission spectroscopy. The thesis consists of three parts; The first group of papers concerns the effects of internal molecular vibrations on the core-level photoemission spectra. LÄS MER