Sökning: "coping resources inventory"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden coping resources inventory.

 1. 1. Bildterapi vid bröstcancer Kvinnors berättelser i ord och bild

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Inger Öster; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Art therapy; breast cancer; caring; coping resources; Coping Resources Inventory; diary; discursive psychology; EORTC QLQ BR23; gender; interviews; quality of life; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aims of this thesis are to describe women’s experiences of breast cancer from a gender perspective, describe women’s experiences of an art therapy intervention and the effects of an art therapy intervention on self-rated coping resources and quality of life. The thesis presents results from a study with 42 women with primary breast cancer without distance metastasis who participated in a randomized intervention study with art therapy carried out between 2001 and 2004. LÄS MER

 2. 2. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Berit Edvardsson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SBS; byggnadsrelaterad ohälsa; uppföljning; prognos; självbild; coping; personlighet; intervjuer; bemötande; Occupational and Environmental Medicine; arbets- och miljömedicin; Epidemiology; epidemiologi; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. LÄS MER

 3. 3. Trauma and resiliency a study of refugees from Iran resettled in Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Mehdi Ghazinour; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; Psykiatri; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri;

  Sammanfattning : Several single factors have been identified as related to coping with trauma and as protective factors. Several studies emphasize the importance of personality, core beliefs, coping strategies and social support. However little attention has been paid to resiliency. LÄS MER

 4. 4. Factors facilitating family functioning in families of children with disabilities in the context of Swedish habilitation service

  Detta är en avhandling från Stockholm : US-AB

  Författare :Regina Ylvén; Mälardalens högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : At times it is a challenge for any family to balance resources, abilities, and needs. Challenges that tend to be enhanced when a child has an impairment. Family routines must function and be consistent with the family’s ecology and be meaningful according to the family’s culture. LÄS MER

 5. 5. What do you see? studies on time-limited psychodynamic art psychotherapy

  Detta är en avhandling från Umeå : Psykiatri

  Författare :Karin Egberg Thyme; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :Art psychotherapy; scribble; depression; anxiety; GSI; breast cancer; vulva vestibulitis; SASB; SCL-90; CRI; content analysis; phenomenology; psykiatri; Psychiatry;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to explore experiences of two different psychological interventions based on art psychotherapy in women with a psychological or physical illness. The two interventions are art psychotherapy and art therapy. LÄS MER