Sökning: "convolution integrals"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden convolution integrals.

 1. 1. Singular Integrals and Convolution Sets

  Författare :Reimond Emanuelsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Weak L^1; quasi-norm; Convolution set; BMO; Singular Integral Operator; Standard kernel; Calderón-Zygmund decomposition; weak boundedness property; the T1-Theorem.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Inverse Problems in Tomography and Fast Methods for Singular Convolutions

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Fredrik Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik; Unequally spaced FFT; Integral transforms; Singular integrals; Lippmann?Schwinger equation; Helmholtz equation; Inverse problems; Fast Gauss transform; Fast summation; Convolution; Radon transform; Tomography;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling behandlas två delvis överlappande teman; inversa problem av tomografisk karaktär samt snabba och noggranna metoder för applicering av faltningsoperatorer. Inom det första temat så studeras det inversa problemet inom Dopplertomografi och för detta ändamål så introduceras Dopplermomenttransformen. LÄS MER