Sökning: "consumer participation"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden consumer participation.

 1. 1. Consumer Contextual Learning : The Case of Fast Fashion Consumption

  Författare :Emma Samsioe; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-06-08]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; consumer learning; participation; context; group interviews; time perception; time work; shopping; fast shopping; newness; fast fashion; learning; consumer learning; participation; context; group interviews; time perception; time work; shopping; fast shopping; newness; fast fashion;

  Sammanfattning : Den ständiga jakten på de allra senaste trenderna är en tidskrävande och intensiv aktivitet bland konsumenter som vill hålla sig uppdaterade inom det snabba modet. Fast fashion konsumtion ger möjligheter för konsumenter att hitta och prova nya trender, skapa de senaste klädkombinationerna, och leka med olika stilar. LÄS MER

 2. 2. Collaboration in Health and Social Care Service User Participation and Teamwork in Interprofessional Clinical Microsystems

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Susanne Kvarnström; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consumer participation; collaboration; empowerment; microsystem; interprofessional; teamwork; service user participation; social citizenship.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis addresses the relationship between citizens and the welfare state with a focus on the collaboration between service users and professionals in Swedish health and social care services. The overall aim of the thesis was to explore how professionals and service users experience collaboration in health and social care. LÄS MER

 3. 3. On Consumed Democracy The Expansion of Consumer Choice, Its Causal Effects on Political Engagement, and Its Implications for Democracy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Wejryd; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; consumer choice; survey experiment; responsiveness; political equality; political participation; political engagement; marketization; political consumption; political consumerism; citizen-consumer.; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : This is a thesis about expansions of consumer choice, their causal effects on political engagement, and the democratic implications that follow. For material and ideological reasons alike, consumer choices have expanded over the last decades and are likely to become even more present in citizens’ lives in the future. LÄS MER

 4. 4. A Beef with Meat Media and Audience Framings of Environmentally Unsustainable Production and Consumption

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Kajsa-Stina Benulic; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Meat; news media; audience; environment; framing; consumption; participation; responsibility; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify potential routes of participation in environmentally sustainable changes of the Swedish meat production and consumption. Changes are needed as meat production and consumption have been linked to serious environmental problems, such as climate change, biodiversity loss, and land use change. LÄS MER

 5. 5. Frame dynamics and stakeholders in risk governance

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Beatrice Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; GMOs; framing; EU; stakeholders; expertise; governance rationalities; policy; feed; boundary framing; frame extension; intertextuality; food chain; participation; EFSA; DG SANCO; risk assessment; risk management; threshold; risks.;

  Sammanfattning : The EU governance of food safety and GM food and feed has gone through significant changes since the BSE crisis and food scares during the 1990s. This work focuses on one particular new feature; the role of stakeholders representing the food chain: biotech associations, farmer organizations, food and feed processors, consumer organizations and environmental NGOs. LÄS MER