Sökning: "consumer campaign"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden consumer campaign.

 1. 1. More than Meets the Eye Transmedial entertainment as a site of pleasure, resistance and exploitation

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Karin Fast; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transmedial; entertainment; world; brand; media convergence; producer; consumer; fandom; power; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Today’s converging entertainment industry creates ‘transmedial’ brand worlds in which consumers are expected to become immersed. Integrated marketing campaigns connected to these worlds encourage various kinds of consumer productivity and invite consumers to partake in brand-building processes. LÄS MER

 2. 2. Den rationella konsumenten : KF som folkuppfostrare 1899-1939

  Detta är en avhandling från Stockholm/Stehag : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Peder Aléx; Umeå universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Consumer; Co-operation; Housewife; Consumption; Ideal-Type; Education; Thrift; Natural Needs; Rationality; Civilization; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This study deals with the consumer co-operative in Sweden, specifically The Co-operative Union and Wholesale Society and the ideas that were developed within and disseminated by this organization between the years 1899 and 1939. The main theories used in the dissertation are Max Weber’s ideal-type and Norbert Elias’ civilization process. LÄS MER

 3. 3. Kaj Anderssons Morgonbris kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva Ekstrand; Högskolan i Gävle.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; storytelling; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt; modernity; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign;

  Sammanfattning : Under trettiotalet moderniserades de svenska hemmen som ett resultat av en omfattande reformverksamhet på det sociala området. Med moderniseringen frigjordes tid från hushållssysslorna och frågan var hur den tiden skulle användas. I avhandlingen betyder fri tid inte bara arbetsfri tid utan också fri tanketid, tid för fritt tänkande. LÄS MER

 4. 4. Essays on behavioral economics and policy design

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Mónica Marcela Jaime Torres; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Spillover effects; Social information; Randomized evaluation; Social norms; Peer effects; Water utilities; Common Agricultural Policy; Micro-analysis of farm firms; Panel data models; Subsidy decoupling;

  Sammanfattning : Chapter 1: Social norms and information diffusion in water-saving programs: Evidence from a randomized field experiment in Colombia This paper investigates spillover effects of a social information campaign aimed at encouraging residential water savings in Colombia. The campaign was organized as a randomized field experiment, consisting of monthly delivery of consumption reports, including normative messages, for one year. LÄS MER

 5. 5. Die ,schwedische‘ Lösung : Eine kultursemiotisch orientierte Untersuchung der audiovisuellen Werbespots von IKEA in Deutschland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Modern Languages, Uppsala University

  Författare :Jennie Mazur; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Interkulturalität; interkulturelle Kommunikation; IKEA; Deutsch; Kultursemiotik; Werbekommunikation; audiovisuelle Werbespots; Schwedenbilder; Identität; Interkulturalität; interkulturelle Kommunikation; IKEA; Deutsch; Kultursemiotik; Werbekommunikation; audiovisuelle Werbespots; Schwedenbilder; Identität; interkulturell kommunikation; kultursemiotik; tyska; IKEA; reklamfilm; reklamspråk; kultur; sverigebilder; identiteter; Tyska; German;

  Sammanfattning : The Swedish furniture company IKEA is famous worldwide for its successful advertising and communication strategies. In the years 1997–2007, the company attained a very prominent status in Germany through audiovisual advertisements in the mass media of television and the Internet, including YouTube. LÄS MER