Sökning: "constitutive communication"

Visar resultat 6 - 10 av 21 avhandlingar innehållade orden constitutive communication.

 1. 6. Öppenhetsindustrin

  Författare :Peter Jakobsson; Göran Bolin; Mats Ekström; Bo Reimer; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; copyright; creative industries; the openness industry; governmentality; ideology; EU; Youtube; CCIA; crowdsourcing; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Over recent decades several competing descriptions of the media and cultural industries have been put forward. The media and cultural industries have been described as creative industries, copyright industries, and as constitutive of an experience economy. LÄS MER

 2. 7. Barn, linjaler och andra aktörer : Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och materialitet i förskola/skola

  Författare :Karin Hultman; Hillevi Lenz Taguchi; Cecilia Åsberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; subjectivity; nonhuman materiality; posthumanism; actor-network theory; posthuman performativity; pedagogical practices; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines the interaction between nonhuman materiality and the construction of subjectivity in pedagogical practices. The starting point is that children are constantly engaged in significant relations, not only to other humans but also to nonhuman matter, and that nonhuman materiality such as pedagogical material, toys and furniture partake and play an important role in the construction of children’s subjectivities. LÄS MER

 3. 8. Pentecostalism, Globalisation and Society in Contemporary Argentina

  Författare :Hans Geir Aasmundsen; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Pentecostalism and Globalisation; Argentinean society;

  Sammanfattning : In Argentina, Pentecostalism had a breakthrough in the early 1980s, and today more than 10 per cent of the population are Pentecostals. The revival coincided with a socio-political transformation of Argentinean society. LÄS MER

 4. 9. Pentecostalism, Globalisation and Society in Contemporary Argentina

  Författare :Hans Geir Aasmundsen; Olle Kristenson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Argentina; globalisation; Pentecostalism; society; politics; evangelisation; religious freedom; equality; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : In Argentina, Pentecostalism had a breakthrough in the early 1980s, and today more than 10 per cent of the population are Pentecostals. The revival coincided with a socio-political transformation of Argentinean society. LÄS MER

 5. 10. Text, Place and Mobility : Investigations of Outdoor Education, Ecocriticism and Environmental Meaning Making

  Författare :Petra Hansson; Leif Östman; Johan Öhman; Marcia McKenzie; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pragmatism; text analysis; environmental meaning making; outdoor education; Ecocriticism; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The overall ambition of this thesis is to investigate the approaches taken to environmental and sustainability education in outdoor education and ecocriticism in a Swedish and in an international context, to investigate environmental meaning making and to conduce to the development of analytical methods for empirical investigations of environmental meaning making. Four objectives are formulated. LÄS MER