Sökning: "constitutive communication"

Visar resultat 21 - 21 av 21 avhandlingar innehållade orden constitutive communication.

  1. 21. Intercellular protein transfer and regulation of inhibitory NK receptor accessibility

    Författare :Katja Andersson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : NK cells are important players of innate immunity and capable of promoting specific responses of the adaptive immune system. NK cells possess the ability to recognise and eliminate virus-infected cells, tumour cells and allogeneic bone marrow grafts. LÄS MER