Sökning: "conscience"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet conscience.

 1. 1. Stress of conscience and burnout in healthcare : the danger of deadening one's conscience

  Författare :Ann-Louise Glasberg; Anna Söderberg; Töres Theorell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; conscience; troubled conscience; stress; burnout; healthcare personnel; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate whether there is an association between “stress of conscience” — that is, stress related to a troubled conscience — and burnout, and to obtain an enhanced understanding of factors related to stress of conscience and burnout in healthcare. Of the four “studies” included, one uses qualitative research methods and the others use quantitative research methods. LÄS MER

 2. 2. Samvetets röst : Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige

  Författare :Carola Nordbäck; Daniel Lindmark; Ingrid Markussen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden; 18th century; Pietism; Lutheran orthodoxy; natural law; protestantism; confessionalism; secularization; early modern; christianization; view of man; concept of society; religious rhetoric; theological conflict; freedom of conscience; religious tolerance; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the encounter between Lutheran orthodoxy and conservative pietism 1720–1730. The aim has been to compare their views on society and man.In the pietistic conflict, orthodoxy gave rise to attitudes which proved to be key to its view on society and man. LÄS MER

 3. 3. Samvete och samvetsfrihet : en analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet

  Författare :Mats Aldén; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Conscience; Kristen teologi allmän; Moral Psychology; General; Ethics; Lutheran Ethics; Freedom of Conscience; Christian Ethics; Conscientious Refusal; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Moral science; Morallära;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and analyse four conflicts and two concepts. Four conflicts of conscience found in Swedish society are studied in the second chapter. 2.2 - the state’s requirement that all male citizens do military service and the citizen’s right to refuse to do military service. LÄS MER

 4. 4. Samvetsstress hos vårdpersonal i den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden

  Författare :Christina Juthberg; Karin Sundin; Astrid Norberg; Anneli Sarvimäki; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; conscience; elderly care; nurse assistants; registered nurses; stress of conscience; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to describe perception of conscience, stress of conscience (stress related to troubled conscience) and burnout, to explore their relationships and to illuminate meanings of the lived experience of troubled conscience in one’s work among registered nurses (RNs) and nurse assistants (NAs) in municipal residential care for the elderly. The thesis comprises four studies; studies I-III are based on questionnaire data from 50 RNs and 96 NAs and study IV is based on interview data from 6 RNs and 6 NAs selected from the participants in the questionnaire study. LÄS MER

 5. 5. Samvete i vården : att möta det moraliska ansvarets röster

  Författare :Vera Dahlqvist; Unni Lindström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; burnout; questionnaire; moral sensitivity; practical wisdom; conscience; stress of conscience; comfort; care provider; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is twofold: first, to develop and validate questionnaires that could be used for investigating relationships between perceptions of conscience, moral sensitivity and burnout and second, to describe patterns of self-comfort used to ease stress and illuminate meanings of living with a troubled conscience. The thesis comprises five studies and is based on both quantitative and qualitative data. LÄS MER