Sökning: "conflict of values"

Visar resultat 1 - 5 av 114 avhandlingar innehållade orden conflict of values.

 1. 1. Muslimsk skola, svenska villkor. Konflikt, identitet & förhandling

  Detta är en avhandling från Boréa Bokförlag

  Författare :Kristina Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; conflict of values; culture; ethichs of honour; ethics of justice; hegemony; immigrant; muslim independent school; politics of diversity; Swedish education; ethics of honour; Jönköping; Liberalism; Muslim Independent School; politics of recognition; etnologi; Kulturantropologi; ethnology; Cultural anthropology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien handlar om en konflikt kring en muslimsk friskola i Jönköping. Utifrån fältarbete på den muslimska friskolan och en ordinarie grundskola i kommunen, femton intervjuer och ett omfattande tidningsmaterial har jag problematiserat relationen mellan olika grupper i samhället och vem som har tolkningsföreträde i frågor om skola, fostran och värderingar. LÄS MER

 2. 2. Values and Attitudes across Peace Operations Change and Stability in the Political Psychology of Swedish ISAF Soldiers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Peace and Conflict Research

  Författare :Ralph Sundberg; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; peace support operations; peacekeeping; soldiers; ISAF; Afghanistan; political psychology; combat exposure; values; value change; attitudes toward violence; attitude change; personality; Big Five; person-environment fit; Peace and Conflict Research; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Participation in Peace Support Operations (PSOs) is one of the most common military duties assigned to present-day Western soldiers. Previous research concerned with the psychological effects of these missions on the individual soldier has focused on issues of mental health and how to ensure military effectiveness. LÄS MER

 3. 3. Varandra som vänner och fiender - en idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sacharias Votinius; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reciprocity; friendship; conceptions of contract; contract law; promise; loyalty; commutative justice; Aristotelian ethics; view of society and mankind; philosophy; liberalism; history of ideas; philosophy of law; theory of law; rättsfilosofi; rättsteori; civilrätt; private law; rättsvetenskap; law;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här boken handlar om ömsesidighet i sociala relationer - om vänskap. Den handlar också om de moraliska och rättsliga normer och föreställningar som istället främjar ensidiga, eller till och med direkt fientliga, relationer. Arbetet utgår från vissa centrala punkter i den aristoteliska etiken. LÄS MER

 4. 4. Comparing values essays on comparability, transitivity, and vagueness

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Nicolas Espinoza; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to examine some of the arguments that have been leveled against the idea that all value bearing entities are comparable. A secondary aim is to investigate some putative properties of the relation ‘better than', especially transitivity and (to some degree) vagueness. LÄS MER

 5. 5. Jesus for Zanzibar : Narratives of Pentecostal Belonging, Islam, and Nation

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Hans Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-10-26]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Pentecostal-Charismatic Christianity; Zanzibar; Islam; Nationalism; identity politics; Mainland Tanzania; Christian-Muslim relations; belonging; values; conflict; Christian sociality;

  Sammanfattning : This study addresses the presence of religious difference in the Muslim-dominated cultural setting of Zanzibar, a context in which, in 2012, Christian minorities became targets in violent events directed against representations of the politically contested Union with Mainland Tanzania. As the attacked churches are primarily attended by people of non-island origins and the incidents were blamed on local Muslim-revival groups, the events posed questions about the political significance produced at the intersection of religious belonging, ethnonational origins, and Union politics. LÄS MER