Sökning: "concubinage"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet concubinage.

 1. 1. Relations of Absence : Germans in the East Indies and Their Families c. 1750–1820

  Författare :Francisca Hoyer; Margaret R. Hunt; Claudia Jarzebowski; Renate Dürr; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; British East India Company; Dutch East India Company; Verenigde Oost-Indische Compagnie; 18th century; 19th century; Southeast Asia; India; Cape Colony; Brandenburg-Prussia; German history; global family history; new imperial history; gender history; history of emotions; concubinage; inter-ethnic unions; colonialism; slavery; Ostindienfahrer; petitions;

  Sammanfattning : In the early modern period thousands of Germans, mostly men but also a few women and children, travelled to the Indian Ocean world in the service of the Dutch and British East India companies (VOC and EIC). Family played a key role for these Ostindienfahrer (East Indies travellers). LÄS MER

 2. 2. Vannozza de Cattanei och påven Alexander VI : en renässanspåvefamilj i relation till samtidens och eftervärldens syn på celibat, prästerskap/konkubinat och prästbarns rättsliga och sociala ställning

  Författare :Kari Lawe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kyrkohistoria; Biografi; Genealogi; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Church history; Kyrkohistoria; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER