Sökning: "conceptual metaphors"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden conceptual metaphors.

 1. 1. Conceptual metaphors in learning and teaching entropy : adopting a cognitive semantic approach in science education research

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Jeppsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; thermodynamics; semantics; conceptual metaphors; Naturvetenskapernas didaktik; termodynamik; entropi; semantik; begreppsliga metaforer;

  Sammanfattning : Over the last 20 years there has been an extensive amount of research on science learning conducted from a “knowledge-in-pieces” or “resources” perspective. One of the main goals of that research has been to identify and characterize available cognitive knowledge resources that can be productive components of scientific understanding. LÄS MER

 2. 2. Metaphors and Norms - Understanding Copyright Law in a Digital Society

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Stefan Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IPRED; copyright; file sharing; conceptual metaphor theory; path dependence; skeumorphs; conceptions; Norms; metaphors; InfoSoc; online anonymity; digital society.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad är det med upphovsrätten som inte fungerar i det digitala samhället? Vad är det som gör att miljoner människor just i fallet med fildelning tycker att det är okej att bryta mot lagen? Och, sett från det omvända perspektivet, vad är det som gör att lagen inte klarar av att anpassa sig efter de nya digitala praktikerna? Varför denna inlåsning och detta tillbakablickande? Det här är en sammanläggningsavhandling i rättssociologi som - via fyra artiklar och en kappa - dels visar hur upphovsrätten förstärks och breddas när den möter den digitala utmaningen, och dels visar hur de sociala normerna är exceptionellt svaga på just det här området. En delstudie rör exempelvis de sociala normerna innan och efter IPRED infördes i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Fire, Poison, and Black Tears : Metaphors of Emotion in Rebétiko

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Marianna Smaragdi; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rebétiko; Greek music; song texts; lyrics; metaphor; metaphorical expressions; figurative language; conceptual metaphor; emotion concepts; force metaphors; Lakoff and Johnson; Kövecses;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen Fire, Poison, and Black Tears – Metaphors of Emotion in Rebétiko är som titeln anger en studie av metaforer för känslouttryck i rebétikomusikens texter. Den populärmusikaliska genren rebétiko är en utbredd musikstil i det moderna Grekland. LÄS MER

 4. 4. Temperatur i språk och tanke. En jämförande semantisk studie av svenska temperaturadjektiv

  Detta är en avhandling från Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning

  Författare :Annika Bergström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; temperature adjectives; temperature; Swedish; text corpora; associations; cognitive semantics; primary metaphors; gradual metaphors;

  Sammanfattning : In this thesis, seven temperature adjectives in Swedish are analysed: varm ’warm’, kall ’cold’, het ’hot’, ljum/ljummen ’lukewarm’ or ’tepid’, kylig ’chilly’, sval ’cool’ and mild ’mild’. A model for analysis, inspired by cognitive semantics etc., has been elaborated for the purpose of analysing these adjectives. LÄS MER

 5. 5. Visual thinking, visual speech : a semiotic perspective on meaning-making in molecular life science

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Carl-Johan Rundgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Molecular life science; visualizations; metaphors; help-words; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Molecular life science has become one of the fastest-growing fields of scientific and technical innovation. An important issue for tomorrow’s education is to meet the challenge posed by various facets of molecular life science. LÄS MER