Sökning: "conceptions in pre-school"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden conceptions in pre-school.

 1. 1. Förskollärare i tanke och i handling en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Boel Henckel; Umeå universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teachers; trainee pre-school teachers; work; play; learning; day care nursery; part-time group; notions of pre-school; conceptions in pre-school; Förskollärare; förskollärarkandidater; arbete; lek; inlärning; daghem; deltidsgrupp; föreställningar om förskolan; uppfattningar om förskoleverksamhet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande avhandlingsarbete är att få större kunskap om några av förutsättningarna för förskolans pedagogiska verksamhet och få veta mer om vad som faktiskt sker ute i förskolans barngrupper. I avhandlingen kartläggs tolv förskollärares föreställningar om förskolan och uppfattningar om arbete, lek och inlärning samt hur de agerar i barngrupp med avseende på dessa begrepp. LÄS MER

 2. 2. Barns möten med skriftspråket : analys med utgångspunkt i Bruners teorier

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Rose-Marie Fahlén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school children; emergent literacy; becorning literate; reading; writing; children s conceptions; Bruner; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Researchers from many disciplines are engaged in searching for knowledge about what happens when an individual is becorning literate. Each researcher contributes with his or her little piece to this important process of building knowledge about one of the most complex activities a human being can be involved in. LÄS MER

 3. 3. Lärare för förändring att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Kristina Andersson; Högskolan i Gävle.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Action research; feminist critique; gender; gender awareness; pre-school teachers; primary school teachers; science education; Aktionsforskning; feministisk kritik; förskollärare; genus; genusmedvetenhet; naturvetenskapernas didaktik; tidigarelärare;

  Sammanfattning : Lärares genusmedvetenhet i relation till naturvetenskaplig verksamhet är fokus för denna avhandling, som belyses genom två studier: en longitudinell aktionsforskningsstudie som genomfördes tillsammans med en grupp förskollärare/lärare och en studie där verksamma förskollärare/lärare under en fortbildningskurs fick tillämpa en genusteori på en verklig klassrumshändelse.Studierna visar att genusarbete är komplicerat eftersom det inbegriper många aspekter av livet och en viktig del av genusmedvetenheten är att förhålla sig till dessa olika aspekter. LÄS MER

 4. 4. Lärarstudenters digitala studievardag : : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Detta är en avhandling från Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University

  Författare :Fredrik Hanell; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER

 5. 5. Yrkeskulturer i möte : läraren, fritidspedagogen och samverkan

  Detta är en avhandling från Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University

  Författare :Monica Hansen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Symbolic interactionism; ethnography; micro-politics; initial encounters; professional cultures; teaching cultures; collaborative work; co-operation; primary school; school age childcare;

  Sammanfattning : In recent years, co-operation between teachers belonging to different teaching traditions or ”cultures”, has become common in Sweden, particularly within the first years of primary school, where teachers from a pre-school tradition (pre-school teachers, recreational pedagogues) work alongside primary school teachers. The thesis explores the relation between two different yet related professional cultures, teachers and recreational pedagogues, in their collaborative work in the Swedish primary school. LÄS MER