Sökning: "computers"

Visar resultat 1 - 5 av 531 avhandlingar innehållade ordet computers.

 1. 1. Teachers and computers : Teachers' computer usage and the relationship between computers and the role of the teacher, as described in international research

  Författare :Gunilla Jedeskog; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Actor; compulsory school; computer; information technology; innovation; international research; teacher role; power; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation includes two main works and a comprehensive summary:Jedeskog, G. 1996: Lärare vid datorn. Sju högstadielärares undervisning med datorer 1984-1994. (Teachers at Computers. LÄS MER

 2. 2. Datorer åt många : en studie om datorn som vardagsteknik och kunskapsverktyg

  Författare :Carina Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computers and civilization; computers; computer users; Datorer; datoranvändare; datapolitik; datorer och samhälle; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Information technology;

  Sammanfattning : Datorer och IT har befunnit sig i debattens centrum under olika perioder sedan ungefär 1950. Olika aspekter av tekniken och dess konsekvenser har lyfts fram: integritetetsfrågor, utslagning eller kompetensförändring i arbetslivet, exportnäringarnas roll, tekniska nischer av high-tech osv. LÄS MER

 3. 3. Computers in school education : the cases of Sweden and Greece

  Författare :Vasilios Makrakis; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Analysis of prerequisites to introduce computer-based information systems in health care : a developing country study

  Författare :Khalid Moidu; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :health; information systems; computers; end-users; decision support systems; expert systems; systems development; systems evaluation; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : To attain a state of global health requires integrated efforts of many professionals. The lingua franca for the many professionals involved in health care is data and information. For example, information on the extent of an infectious disease found in a community is required by the health care management, to mobilize appropriate resources. LÄS MER

 5. 5. Framtid.nu : flyt och friktion i ett snabbt företag

  Författare :Robert Willim; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ekonomisk politik; Utvecklingsekonomi; Systems engineering; etnologi; företagskultur; framfab; uppgradering; datorer; IT; speed; network society; economic policy; Speed; företagsekonomi; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Business Rhetoric; Flow; Digital Media; Upgrading; Computers; Fast Companies; ekonomisk teori; ekonomiska system; Data- och systemvetenskap; computer technology; ekonometri; The New Economy; Economics of development;

  Sammanfattning : For some years the new economy in Sweden was to a high extent represented by a couple of new and fast growing companies. One of these was the Internet consultancy Framfab (Framtidsfabriken). The company became synonymous with the unusual and exciting, a new kind of business, new products and new attitudes. LÄS MER