Sökning: "computer and systems science Informatics and systems science"

Visar resultat 16 - 20 av 272 avhandlingar innehållade orden computer and systems science Informatics and systems science.

 1. 16. Design and Implementation of Multi-Device Services

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stina Nylander; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; Software and Systems Engineering Laboratory.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi; Human-Computer Interaction; Mobile Computing; Multi-Device Services;

  Sammanfattning : We present a method for developing multi-device services which allows for the creation of services that are adapted to a wide range of devices. Users have a wide selection of electronic services at their disposal such as shopping, banking, gaming, and messaging. LÄS MER

 2. 17. A Design Toolkit for Emerging Learning Landscapes Supported by Ubiquitous Computing

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Daniel Spikol; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Technology-enhanced learning; mobile and ubiquitous computing; design-based research; interaction design; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : The widespread use of mobile devices and their integration in our everyday ac- tivities is changing the way we communicate, share information, and learn. The rapid adoption of powerful mobile devices also offers new opportunities to sup- port teaching and learning. LÄS MER

 3. 18. Tre perspektiv på förväntningar och förändringar i samband med införande av informationssystem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Klas Gäre; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem; implementering; IS; meningsskapande; makt; normer; interaktion; handlingsprogram; förhandlingar; förväntningar; förändringar; sociala processer; aktörer; handling; organisering; strukturisering; aktörsnätverk;

  Sammanfattning : Vad är det vi inte upptäcker i implementeringsprojekt? Varför? Vilka är skälen till oväntade och oplanerade konsekvenser? Det finns inga enkla samband mellan satsningar på IT och t ex produktivitet. För att bättre förstå dessa samband behövs begrepp och teorier för att beskriva dem. LÄS MER

 4. 19. Designing Information Systems A pragmatic account

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Jonas Sjöström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; design; pragmatism; design research; it artefact; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; Data- och systemvetenskap; Computer Systems Sciences;

  Sammanfattning : Information technology (IT) plays an increasingly important role for individuals, organizations, markets, and society as a whole. IT systems are artefacts (human made objects) designed for various purposes. LÄS MER

 5. 20. Visual analytics for maritime anomaly detection

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Maria Riveiro; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Teknik; Technology; visual analytics; anomaly detection; maritime traffic monitoring; analytical reasoning; information fusion; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer and Systems Science; Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The surveillance of large sea areas typically involves  the analysis of huge quantities of heterogeneous data.  In order to support the operator while monitoring maritime traffic, the identification of anomalous behavior or situations that might need further investigation may reduce operators' cognitive load. LÄS MER