Sökning: "compulsory commitment"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden compulsory commitment.

 1. 1. Compulsory treatment for alcohol use disorders: Clinical and methodological studies of treatment outcome

  Detta är en avhandling från Mejramvägen 105, 702 18 Örebro, Sweden

  Författare :Arne Gerdner; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Compulsory care; alcoholism; methodology; outcome; mortality; quasi-experimental; Pharmacological sciences; moderation.; abstinence; long-term survival; legislation; abscondings; outcome prediction; motivation; non-response; validity; 12-step; Alcoholism; involuntary care; compulsory commitment; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på Svenska: Avhandlingen handlar om tvångsvård av alkoholister och presenterar såväl metodologiska som kliniska studier av behandlingsutfall. Innebörd av tvångsvård Alkoholister kan uppleva många olika typer av påtryckning för att gå in i behandling. LÄS MER

 2. 2. Compulsory Psychiatric Care: Perspectives from the Swedish Coercion Study Patient Experiences, Documented Measures, Next of Kins’ Attitudes and Outcome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tuula Wallsten; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Psychiatry; attitudes; coercion; coercive measures; commitment of mentally ill; compulsory psychiatric care; inpatient treatment; next of kins; patients; restraint; self-report; Psykiatri;

  Sammanfattning : The use of coercion in psychiatry involves clinical, legal, scientific, ethical and emotional considerations. This thesis represents an attempt to further increase our understanding of some empirical aspects of this phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Polisanmälningar i grundskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Anne-Lie Vainik; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; children; police-report; compulsory school; modernity; social systems; Children; Police-report; Compulsory school; Modernity; Social systems; Cultural sensitivity; Pedagogical tool; Social work;

  Sammanfattning : This thesis is about police reports concerning school violence in Sweden involving children below the age of criminal responsibility. Police reports about incidents caused by pupils in Swedish compulsory schools have increased since at least the 1980s. LÄS MER

 4. 4. Party or patient? : Discursive practices relating to coercion in psychiatric and legal settings

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa

  Författare :Stefan Sjöström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychiatry; Compulsory Care; Civil Commitment; Court Hearings; Discursive Practices; Discourse Analysis; Institutional Discourse; Re-contextualisation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The subject matter of this study is professional discourse concerning psychiatric assessments, particularly those relating to compulsory care. Discursive practices in two institutional settings are compared, namely a psychiatric clinic and an administrative court. LÄS MER

 5. 5. Att lära sig hälsa

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mikael Quennerstedt; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health; physical education; subject content; compulsory school; discourse; hälsa; idrott; idrott och hälsa; didaktik; diskurs; transaktion; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute to an understanding of the subject content in Physical Education (PE) foremost from a health perspective. By using an approach deriving from John Dewey’s transactional perspective on meaningmaking (Bentley & Dewey 1949), and a discourse theoretical position, the discourses identified in the dissertation’s studies are consequently regarded as participants in pupils’ meaning-making. LÄS MER