Sökning: "complex matrix"

Visar resultat 1 - 5 av 393 avhandlingar innehållade orden complex matrix.

 1. 1. Complex Formation in the Extra Cellular Matrix- Structural Study of CTLD of Agrrecan, Tenascin-R and Chondroadherin

  Författare :Anna Pramhed; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aggrecan; ECM; fibulin; structure; tenascin; CHAD; chondroadherin; X-ray; crystallography; calcium; CTLD; C-type lectin; fibronectin; FnIII; LRR; epidermal growth factor; leucine-rich repeat; matrix; EGF; cbEGF;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Då reumatisk värk och artros är en växande folksjukdom har vi valt att studera proteiner som är involverade i dessa sjukdomar. Vi har arbetat med proteiner som finns i utrymmet utanför cellerna, dvs. den extracellulära matrisen. Cellerna formar sin egen närliggande miljö genom att utsöndra diverse proteiner. LÄS MER

 2. 2. Combinatorial Methods in Complex Analysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics, Stockholm University

  Författare :Per Alexandersson; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; combinatorics; Schrödinger equation; Toeplitz matrix; sums of squares; Schur polynomials; matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : The theme of this thesis is combinatorics, complex analysis and algebraic geometry. The thesis consists of six articles divided into four parts.Part A: Spectral properties of the Schrödinger equationThis part consists of Papers I-II, where we study a univariate Schrödinger equation with a complex polynomial potential. LÄS MER

 3. 3. Method development for the analysis of complex samples with inductively coupled plasma mass spectrometry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marcus Korvela; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ICP-MS; trace elements; complex matrix.;

  Sammanfattning : In this thesis the development of methods for handling the problems associated with analyzing trace elements in complex matrixes using inductively coupled plasma mass spectrometry is presented. Trace elements such as Cu, Fe, Se, and Zn, to name a few, do play important roles in different organisms. LÄS MER

 4. 4. Membrane-based sample pre-treatment strategies in ultra-trace determination of metal ions in complex matrices

  Detta är en avhandling från Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Nii-Kotey Djane; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PSA; AAS; coupled-counter transport; complex matrix; preconcentration; trace metal; sample pre-treatment; Membranes; automation; ICP-MS; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling har olika analytiska provupparbetningsmetoder för bestämning av spårmetaller i komplexa matriser utvecklats och testats. I metod utvecklingen har både porösa och icke-porösa membraner använts för provrening och anrikning före slutanalys med atom absorptions spektrometri (både med flamma och grafitugns tekniken) och stripping voltammetri. LÄS MER

 5. 5. Uterine Remodeling During Pregnancy - Studies on the Effect of Heparin/Heparan Sulfate

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Anna Åkerud; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : During pregnancy, the uterine tissues must go through a major transformation to be able to first hold the growing fetus and then, at term, expel it through the opened birth canal (cervix). It is a requirement for successful labor that there is adequate cervical softening combined with effective myometrial contractions. LÄS MER