Sökning: "competitive advantage"

Visar resultat 1 - 5 av 191 avhandlingar innehållade orden competitive advantage.

 1. 1. Competitive Advantage in the Service Industry The Importance of Strategic Congruence, Integrated Control and Coherent Organisational Structure – A Longitudinal Case Study of an Insurance Company

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Susanna Poth; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategy; Control; Competitive Advantage; Financial Service Industry; Insurance Industry;

  Sammanfattning : Competitive advantage has received considerable attention. Few studies have however chosen a holistic approach taking multiple aspects and organisational levels into consideration. This research has the goal of filling parts of this void. LÄS MER

 2. 2. In Search of MNC Competitive Advantage : The Role of Foreign Subsidiaries as Creators and Disseminators of Knowledge

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christine Holmström; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; MNC Competitive Advantage; Subsidiary Knowledge; Knowledge Transfer; Learning; Centre of Excellence; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Research on the multinational corporation (MNC) has highlighted the development of knowledge that occurs in geographically dispersed subsidiaries, and several scholars have emphasized the significance of subsidiary knowledge for the success of the MNC. This thesis contributes to the understanding of how knowledge is developed within MNC subsidiaries and how the development of subsidiary knowledge is related to the transfer of subsidiary knowledge and subsidiary impact on the performance of the larger MNC. LÄS MER

 3. 3. A Framework for the Strategic Management of Information Technology

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University

  Författare :Raquel Flodström; Karlstads universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Systems; Informatik; strategic management; information technology IT ; competitive environment; competitive advantage; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem; competitive advantages.;

  Sammanfattning : Strategy and IT research has been extensively discussed during the past 40 years. Two scientific disciplines Management Science (MS) and Management Information Science (MIS) investigate the importance of IT as a competitive factor. LÄS MER

 4. 4. The Advantage Paradox : Managing Innovation Processes in the Multinational Corporation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University, Department of Business Studies

  Författare :Olivia H. Kang; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multinational corporation; Subsidiary; ‘Advantage paradox of the MNC’; Innovation development; Innovation transfer; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Two important ways that a subsidiary can contribute to the multinational corporation’s (MNC) competitive advantage are innovation development and transfer activities. However ‘the advantage paradox of the MNC’ calls into question a subsidiary’s ability to effectively and efficiently carry out both innovation development and transfer activities. LÄS MER

 5. 5. Competing on Manufacturing How combinations of resources can be a source of competitive advantage

  Detta är en avhandling från Institute of Economic Research

  Författare :Gunilla Nordström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; manufacturing; competitive advantage; manufacturing capabilities; strategic management; the Resource-Based View RBV combinations of resources; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En central fråga av både teoretisk och praktisk betydelse är varför vissa företag är mer framgångsrika - vilket ofta uttrycks som att de har större konkurrensfördelar - än andra. Speciellt uppkommer frågan då vissa fabriker inom samma företag år efter år uppvisar ett bättre ekonomiskt resultat än andra. LÄS MER