Sökning: "comparativism"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet comparativism.

  1. 1. Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok

    Författare :Ulrika Djärv; Sven Lange; Jan Svanlund; Bo Ralph; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Old Swedish; dictionary history; lexicography; codification; historical dictionary; period dictionary; history of lexicography; history of language sciences; language history; philology; comparativism; romanticism; neogrammar; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

    Sammanfattning : This thesis describes K. F. Söderwall’s dictionary Ordbok öfver svenska medeltids-språket (1884–1918), Sdw, focusing on its representation of Old Swedish in relation to contemporaneous linguistics and lexicography. Lexicography is studied as part of the language sciences and in a socio-cultural context. LÄS MER