Sökning: "company"

Visar resultat 1 - 5 av 1049 avhandlingar innehållade ordet company.

 1. 1. Sustainability and company performance : Evidence from the manufacturing industry

  Författare :Lujie Chen; Ou Tang; Andreas Feldmann; Kannan Govindan; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Empirical research; sustainable practices; company performance;

  Sammanfattning : This dissertation approaches the question of sustainability and its influence on company performance, with special focus on the manufacturing industry. In the contemporary production environment, manufacturing operations must take into account not only profit, but also environmental and social performance, in order to ensure the long-term development of the company. LÄS MER

 2. 2. Handelskompanier och kompanihandel : Svenska Afrikakompaniet 1649-1663 : en studie i feodal handel

  Författare :György Nováky; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Multinational Company and Society : A Study of Business Network Relationships in Latin America

  Författare :Anna Ljung; Amjad Hadjikhani; Cecilia Pahlberg; Anna Bengtson; Pervez Ghauri; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; society; multinational company; business network; relationship; non-business actor; interdependence; NGO; CSR; emerging economies;

  Sammanfattning : The role of society for the development of multinational companies’ (MNC) business has so far not attracted much scholarly attention in international marketing. Responding to recent calls for further research relating MNCs with society, the aim of this thesis is to enhance the understanding of the MNC relationship with society. LÄS MER

 4. 4. The Multinational Company and Society : A Study of Business Network Relationships in Latin America

  Författare :Anna Ljung; Amjad Hadjikhani; Cecilia Pahlberg; Anna Bengtson; Pervez Ghauri; Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; society; multinational company; business network; relationship; non-business actor; interdependence; NGO; CSR; emerging economies;

  Sammanfattning : The role of society for the development of multinational companies’ (MNC) business has so far not attracted much scholarly attention in international marketing. Responding to recent calls for further research relating MNCs with society, the aim of this thesis is to enhance the understanding of the MNC relationship with society. LÄS MER

 5. 5. Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag

  Författare :Hanna Almlöf; Jan Andersson; Lars-Göran Sund; Per-Olof Bjuggren; Carl Svernlöv; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Swedish company law; closely held companies; owner managed companies; company organisation; decision taking organs; principle of unanimous assent; family governance; family council; owner’s meeting; Regulation theory; regulation techniques; Law and Economics; legislative goals; ägarledda aktiebolag; aktiebolagets organisation; bolagsorgan; principen om samtliga aktieägares samtycke; flexibla beslutsförfaranden; ägarråd; familjeråd; regleringsteori; regleringstekniker; rättsekonomi; lagstiftningsändamål;

  Sammanfattning : This dissertation discusses the regulation of organisation in limited companies from a closely held company perspective. The overall aim of the study is to evaluate whether the goals of the Swedish Companies Act are fulfilled by the current regulation on company organisation and decision taking organs when applied to closely held owner managed companies. LÄS MER