Sökning: "commuters"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet commuters.

 1. 1. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 2. 2. Assessment of active commuting behaviour : walking and bicycling in Greater Stockholm

  Författare :Erik Stigell; Peter Schantz; Andreas Nilsson; Maria Hagströmer; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; walking; cycling; commuting; validity; reproducibility; distance; duration; velocity; frequency; seasonality; Sports Science; Idrottsvetenskap; Sports; Idrott; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : Walking and bicycling to work, active commuting, can contribute to sustainable mobility and provide regular health-enhancing physical activity for individuals. Our knowledge of active commuting behaviours in general and in different mode and gender groups in particular is limited. LÄS MER

 3. 3. Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar : En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel

  Författare :Hans Olof Gottfridsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Kerstin Westin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commuting to work; choice of transport; families with young children; Activity-based approach; arbetspendling; färdmedelsval; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Gottfridsson, H. O., 2007, Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar – En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel, (Complex conditions governing choice of transport – A study of parents of young children commuting to work from the municipality of Kil). LÄS MER

 4. 4. On the road : Social aspects of commuting long distances to work

  Författare :Erika Sandow; Kerstin Westin; Örjan Pettersson; Susan Hanson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Long-distance commuting; social aspects; households; gender differences; sparsely populated areas; longitudinal study; register data; Sweden; Human geography; economic geography; Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : With its point of departure of increasing numbers of people being engaged in commuting, the aim of this thesis is to reveal prerequisites for and consequences of long-distance commuting in Sweden for the individual and his or her partner. Special attention has been given to prerequisites for long-distance commuting in sparsely populated areas, and to social consequences related to long-distance commuting in terms of gender differences in commuting patterns, earnings and separation. LÄS MER

 5. 5. Studies on bikeability in a metropolitan area using the active commuting route environment scale (ACRES)

  Författare :Lina Wahlgren; Peter Schantz; Henrik Gustafsson; Pekka Oja; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; active transport; bicycle commuting; bikeability; multiple linear regression analysis; perception; reliability; route environment; validity; Sports; Idrott; Idrottsvetenskap; Sports Science; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : Background: The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) was developed to study active commuters’ perceptions of their route environments. The overall aims were to assess the measuring properties of the ACRES and study active bicycle commuters’ perceptions of their commuting route environments. LÄS MER