Sökning: "commuters"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet commuters.

 1. 1. Rum, rytm och resande Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 2. 2. Assessment of active commuting behaviour walking and bicycling in Greater Stockholm

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Erik Stigell; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; walking; cycling; commuting; validity; reproducibility; distance; duration; velocity; frequency; seasonality; Sports Science; Idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : Walking and bicycling to work, active commuting, can contribute to sustainable mobility and provide regular health-enhancing physical activity for individuals. Our knowledge of active commuting behaviours in general and in different mode and gender groups in particular is limited. LÄS MER

 3. 3. Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel

  Detta är en avhandling från Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Hans Olof Gottfridsson; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commuting to work; choice of transport; families with young children; Activity-based approach; arbetspendling; färdmedelsval; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Gottfridsson, H. O., 2007, Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar – En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel, (Complex conditions governing choice of transport – A study of parents of young children commuting to work from the municipality of Kil). LÄS MER

 4. 4. On the road Social aspects of commuting long distances to work

  Detta är en avhandling från Umeå : Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Erika Sandow; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Long-distance commuting; social aspects; households; gender differences; sparsely populated areas; longitudinal study; register data; Sweden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : With its point of departure of increasing numbers of people being engaged in commuting, the aim of this thesis is to reveal prerequisites for and consequences of long-distance commuting in Sweden for the individual and his or her partner. Special attention has been given to prerequisites for long-distance commuting in sparsely populated areas, and to social consequences related to long-distance commuting in terms of gender differences in commuting patterns, earnings and separation. LÄS MER

 5. 5. Studies on bikeability in a metropolitan area using the active commuting route environment scale (ACRES)

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Lina Wahlgren; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; active transport; bicycle commuting; bikeability; multiple linear regression analysis; perception; reliability; route environment; validity; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Färdvägsmiljöer kan tänkas påverka människors fysiskt aktiva arbetspendling och därmed bidra till bättre folkhälsa. Studier av färdvägsmiljöer är därför önskvärda för att öka förståelsen kring möjliga samband mellan fysiskt aktiv arbetspendling och färdvägsmiljöer. LÄS MER