Sökning: "community staff"

Visar resultat 1 - 5 av 124 avhandlingar innehållade orden community staff.

 1. 1. Integrerade psykosociala insatser : Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Författare :Magnus Bergmark; Urban Markström; Ulrika Bejerholm; Berth Danermark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER

 2. 2. Hypertension in Vietnam : from community-based studies to a national targeted programme

  Författare :Pham Thai Son; Peter Byass; Alexandra Krettek; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hypertension; risk factor; community; programme; Vietnam; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: In the context of transitional Vietnam, hypertension has been shown to be one of the ten leading causes of morbidity and mortality in hospitals. However, population-based data on hypertension are to a large extent lacking. LÄS MER

 3. 3. PSYCHO-PEDAGOGICAL WORK AMONG INDIVIDUALS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN COMMUNITY-BASED ACCOMMODATION. Development and psychometric testing of the Environmental Rating Scale Questionnaire (ERS-Q) for assessment of residential programmes

  Författare :Marie Hübel; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Reliability; Pedagogical strategies; Collaboration; Staff; Community-based accommodation; Quality of Life; Pedagogical work; Validity; Psychometric measurement; Assessment; Environmental Rating Scale ERS ; ERS-Q; TEACCH; Autism Spectrum Disorders;

  Sammanfattning : The increased prevalence of individuals with Autism Spectrum Disorders (ASD) challenges society to evaluate the quality and efficacy of community based psycho-pedagogical programmes in order to achieve progress and to attain an acceptable level of quality of life for its citizens. The overarching aim of this thesis was to gain knowledge about staff’s pedagogical work and to provide a method for assessment of the quality of residential programmes for individuals with ASD in community-based accommodation. LÄS MER

 4. 4. Placing a spouse in a care home for older people : (re)-constructing roles and relationships

  Författare :Jonas Sandberg; Margareta Grafström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :family carers; care home placement; partnership; adult children; community staff; nursing staff; carer support; grounded theory; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : This thesis explores the process of placing a spouse in a care home for older people from the perspectives of the key actors involved. Due to the lack of previous studies in this area in Sweden and the desire to generate new insights that have the potential to inform practice developments a grounded theory methodology was adopted. LÄS MER

 5. 5. Adherence to hygiene routines in community care : the perspective of medically responsible nurses in Sweden

  Författare :Marianne Lindh; Inger Holmström; Barbro Wadensten; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hygiene; Hygiene routines; Community care; Medically responsible nurse;

  Sammanfattning : Care for the elderly in Sweden is a community responsibility and one of the future challenges for municipality care is infection control. Medically Responsible Nurses (MRNs) and Registered Nurses (RNs) have an important role in keeping a high hygiene standard in community care. LÄS MER