Sökning: "community performance"

Visar resultat 1 - 5 av 332 avhandlingar innehållade orden community performance.

 1. 1. Re-Membering Beirut : Performing Memory and Community Across a 'Postwar' City

  Författare :Erin Cory; Elana Zilberg; University of California; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lebanon; memory; performance; postwar; community;

  Sammanfattning : More than 20 years after the end of Lebanon’s civil war (1975-1990), reconciliation remains elusive. A number of factors contribute to this stasis. LÄS MER

 2. 2. Creating a sense of community : Experiences from a Swedish web chat

  Författare :Malin Sveningsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; web chat; community; virtual community; social world; computer-mediated communication; social interaction; kommunikationssociologi; chatt; informationsteknik; IT; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The Internet has opened up a wide range of new ways of socializing with other individuals. This is an explorative study, where the ultimate purpose can be described as to find out what web chat as activity is about. LÄS MER

 3. 3. Performance in the Swedish Building Code : An Inquiry into the Consequences for Architectural Design of the Formulation and Assessment of Performance Requirements

  Författare :Marja Lundgren; Timothy Anstey; Fredrik Nilsson; Meike Schalk; Anne Beim; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; architectural technology; performance-based regulation; performance requirement; energy performance; daylight metrics; tectonics; architectural representation; repertoire; context-dependent knowledge; Arkitektur; funktionskrav; energiprestanda; dagsljusfaktor; tektonik; repertoar; arkitekturteknik; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : This thesis investigates performance-based regulation in Sweden and its consequences for architectural design. In the last 50 years, there has been a transition from prescriptive to performance-based regulation, propelled by the drive to further innovation, productivity and competitiveness by expressing the functions expected of the buildings as performances. LÄS MER

 4. 4. Integrated Community Energy Systems

  Författare :Binod Prasad Koirala; Mehrdad Ghandari; Rudi A. Hakvoort; Reinier Van der Veen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Distributed energy resources; community energy; local energy systems; institutional design; smart grids; energy system integration; community engagement; Energiteknik; Energy Technology; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Energy systems across the globe are going through a radical transformation as a result of technological and institutional changes, depletion of fossil fuel resources, and climate change. Accordingly, local energy initiatives are emerging and increasing number of the business models are focusing on the end-users. LÄS MER

 5. 5. Att iscensätta lärande : lärares reflektioner över det pedagogiska arbetet i en konstnärlig kontext

  Författare :Els-Mari Törnquist; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Music education; pedagogical work; artistic; social; a music production; aesthetics learning; creating; creativty; individual; collective; community; participation; performance; externalization;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser mötet mellan de konstnärliga och pedagogiska dimensionerna i lärares pedagogiska arbete. Genom att undersöka lärares erfarenheter av musikalproduktion i skolan avser studien att fördjupa kunskapen om det professionella lärararbetet som grundar sig i lärares pedagogiska och konstnärliga utövande och praktiska kunskap. LÄS MER