Sökning: "community archaeology"

Visar resultat 1 - 5 av 118 avhandlingar innehållade orden community archaeology.

 1. 1. Coastal Communities on the Move House and Polity Interaction in Southern Ostrobothnia 1500 BC-AD 1

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :Peter Holmblad; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Community archaeology; Settlement archaeology; Landscape archaeology; Environmental archaeology; House society; Local polity; Bronze Age; Pre-Roman Iron Age; Subsistence practices; Habitation practices; Political economy; Ostrobothnia; Finland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; North European; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; nordeuropeisk; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This work attempts to seek new insights in understanding the archeological phenomena traditionally labelled as the western Bronze Age and the coastal Pre-Roman cultures of Finland (1500 BC-AD 1), by studying the phenomena from a socioeconomic interaction and practice oriented community perspective. The basic line of thought is that it was the everyday life of the local agents and their interactions that constituted the local communities. LÄS MER

 2. 2. Mesolitiska möten : Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström

  Detta är en avhandling från Riksantikvarieämbetet

  Författare :Tom Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Social relations; Spatial organisation; Eastern Middle Sweden; Late Mesolithic; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgångspunkt tas från den senmesolitiska boplatsen vid Motala ström, Motala stad, Östergötland, Sverige. Problematiken som diskuteras i texten utgår från frågeställningarna vad som formade de materiella uttrycken under en 500-årig tidsperiod, 5500-5000 f. LÄS MER

 3. 3. Funding Matters Archaeology and the Political Economy of the Past in the EU

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University

  Författare :Elisabeth Niklasson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; archaeology; cultural heritage; political economy; socio-politics; funding; European Union; archaeological ethnographies; identity politics; black box; European added value; culture policy; heritage values; political anthropology; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to show how Europe is constructed at the intersection between archaeology, money and politics within EU cultural actions. Ever since the 1970s, the European Community has invested money and prestige in the idea of a common cultural heritage for Europe. LÄS MER

 4. 4. Minnen från vår samtid. Arkeologi, materialitet och samtidshistoria

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Maria Persson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology of the recent past; Contemporary archaeology; Heritage; Conflict archaeology; Materiality; Archaeological Methods; Community archaeology; Public Archaeology; Memory; Skatås; Ramneskärsparken;

  Sammanfattning : During the last decade, the perspective of contemporary archaeology has been incorporated into the discipline of archaeology. The purpose of this doctoral thesis is to problematiz e contemporary archaeology as a field of research with emphasis on the development of methodology and the public potential that is inherent in this perspective . LÄS MER

 5. 5. Changing Landscapes : An Environmental History of Chibuene, Southern Mozambique

  Detta är en avhandling från Uppsala : Afrikansk och jämförande arkeologi

  Författare :Anneli Ekblom; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; environmental history; archaeology; archaeobotany; paleoecology; vegetation history; pollen analysis; environmental management; environmental insecurity; resource utilisation; landscape; paleclimatology; trade; oral tradition; Mozambique; Vilanculos; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This thesis analyses the dynamics of environmental change and its embeddedness in the long term interactions of social history and rainfall variability through the building of an environmental history of the Chibuene locality, the coastal plain of southern Mozambique, 5 km south of the town Vilanculos, from 400 AD to present day. Land-use practices over time are discussed on the basis of vegetation and land-use history based pollen analysis, charcoal influx and diatom analysis. LÄS MER