Sökning: "communion of the sick"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden communion of the sick.

 1. 1. Sjukbesök och dödsberedelse : Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos

  Författare :Stina Fallberg Sundmark; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church studies; the visitation of the sick; deathbed confession; communion of the sick; extreme unction; anointing; pastoral care; deathbed; liturgy; liturgical vessels; Eucharistic procession; Swedish medieval and Reformation traditions; Kyrkovetenskap; sockenbud; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; kyrkovetenskap; kyrkovetenskap;

  Sammanfattning : The perpose of this study is to clarify how the visitation of the sick could be carried out in Swedish medieval and Reformation traditions. It aims to answer questions concerning the rituals, what their theological and pious meaning was and how medieval liturgy and custom could survive, change or be abolished in the Reformation tradition. LÄS MER

 2. 2. Närståendes besök hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning Family visits to patients treated in an intensive care unit

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos

  Författare :Thomas Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; ICU patient; patient visitors; visiting ICU; mortality ICU; length of stay ICU; hermeneutics; research observation; methodology; caring science;

  Sammanfattning : Aim: The overall objective of the present thesis was to describe and assess the importance and impact of visits by the patients’ families in an ICU, from patient and family perspectives, and to develop, from a hermeneutic perspective, a research method to study the interplay between patient and family during the visit. Method: The comprehensive methodology of the thesis was hermeneutic. LÄS MER

 3. 3. Närståendes besök hos patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Thomas Eriksson; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; ICU patient; patient visitors; visiting ICU; mortality ICU; length of stay ICU; hermeneutics; research observation; methodology; caring science; Vårdvetenskap; Integrated Caring Science; Integrerad vårdutveckling;

  Sammanfattning : Aim: The overall objective of the present thesis was to describe and assess the importance and impact of visits by the patients’ families in an ICU, from patient and family perspectives, and to develop, from a hermeneutic perspective, a research method to study the interplay between patient and family during the visit. Method: The comprehensive methodology of the thesis was hermeneutic. LÄS MER

 4. 4. TRÖST beskriven av långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Charlotte Ångström-Brännström; Vera Dahlqvist; Astrid Norberg; Gunilla Strandberg; Joakim Öhlén; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; child; chronic disease; comfort; drawing; family; nurse; parent; pediatric nursing; sibling; social network; barn; barnsjukvård; cancer; familj; föräldrar; långvarig sjukdom; socialt nätverk; sjuksköterska; syskon; teckningar; tröst; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva långvarigt sjuka barns upplevelser av tröst samt vilka och vad som tröstar barn, föräldrar och en sjuksköterska. Avhandlingen omfattar fyra delstudier. Långvarigt sjuka barn, föräldrar och en sjuksköterska har intervjuats och barnen har ritat teckningar. LÄS MER