Sökning: "communication theory"

Visar resultat 1 - 5 av 776 avhandlingar innehållade orden communication theory.

 1. 1. Communication as structuration : Viewing learning through the lens of communication

  Författare :Cynthia Jimes; Lowe Hedman; Peder Hård af Segerstad; Bengt-Åke Gustafsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and communication studies; organizational communication; organizational learning; structure; agency; texts; conversations; structuration; discursive communication theory; sociocultural learning theory; theoretical study; abduction; business processes; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This dissertation is about enlightening the relationship between organizational communication and learning. In doing so, I explore and build upon existing theories that address the relationship from a structuration perspective. Specifically, I turn to discursive communication theory and sociocultural learning theory. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativ naturalism : Om den pedagogiska kommunikationens villkor

  Författare :Niclas Rönnström; Sven Hartman; Christer Fritzell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :communication theory; educational theory; pedagogical communication; philosophy of language; interpretation; interpersonal communication; linguistic communication; speech acts; formal pragmatics; communicative action; distorted communication;

  Sammanfattning : Linguistic communication forms an important part of pedagogical theory and practice. Communication pervades practically all kinds of pedagogic activities, but highly problematic assumptions are commonly made about it. LÄS MER

 3. 3. The kaleidoscope of communication : Different perspectives on communication involving children with severe multiple disabilities

  Författare :Cecilia Olsson; Siv Fischbein; Mats Granlund; Juliet Goldbart; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dyadic interaction; pre-symbolic communication; multiple disabilities; system theory; communication process; communication models; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis consists of six publications presenting a theoretical framework, a methodological proposal and three empirical studies. The aim of the work is; to gain knowledge on how children with severe multiple disabilities communicate with their caregivers, to analyse how different research strategies can add knowledge from different perspectives on communication, and to develop models for analysing and describing the dyadic interaction. LÄS MER

 4. 4. Strategic communication at the organizational frontline : Towards a better understanding of employees as communicators

  Författare :Rickard Andersson; Institutionen för strategisk kommunikation; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employees as communicators; communication role; communication responsibility; communicative practice; employee communication; brand ambassadorship; strategy as discourse;

  Sammanfattning : The idea of employees as important (strategic) communicators has emerged in both strategic communication theory and practice during the 21st century. Researchers increasingly urge managers to consider employees as important communicators, and employees’ communication role is increasingly formalized as organizations explicate the importance of all employees taking responsibility for communication in strategies and policies. LÄS MER

 5. 5. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER