Sökning: "communication research"

Visar resultat 1 - 5 av 2193 avhandlingar innehållade orden communication research.

 1. 1. Communication space : Spatial design in manufacturing industry

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Yvonne Eriksson; Gabriela Goldschmidt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; Architecture; Arkitektur; Aesthetics; Estetik; Human communication; Kommunikation mellan människor; Manufacturing engineering and work sciences; Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER

 2. 2. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Kommunikativ naturalism : Om den pedagogiska kommunikationens villkor

  Författare :Niclas Rönnström; Sven Hartman; Christer Fritzell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :communication theory; educational theory; pedagogical communication; philosophy of language; interpretation; interpersonal communication; linguistic communication; speech acts; formal pragmatics; communicative action; distorted communication;

  Sammanfattning : Linguistic communication forms an important part of pedagogical theory and practice. Communication pervades practically all kinds of pedagogic activities, but highly problematic assumptions are commonly made about it. LÄS MER

 4. 4. Strategic communication at the organizational frontline : Towards a better understanding of employees as communicators

  Författare :Rickard Andersson; Institutionen för strategisk kommunikation; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employees as communicators; communication role; communication responsibility; communicative practice; employee communication; brand ambassadorship; strategy as discourse;

  Sammanfattning : The idea of employees as important (strategic) communicators has emerged in both strategic communication theory and practice during the 21st century. Researchers increasingly urge managers to consider employees as important communicators, and employees’ communication role is increasingly formalized as organizations explicate the importance of all employees taking responsibility for communication in strategies and policies. LÄS MER

 5. 5. Kademlia on the Open Internet : How to Achieve Sub-Second Lookups in a Multimillion-Node DHT Overlay

  Författare :Raúl Jimenez; Seif Haridi; Björn Knutsson; Arnaud Legout; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; dht; p2p; distributed systems; kademlia;

  Sammanfattning : Distributed hash tables (DHTs) have gained much attention from the research community in the last years. Formal analysis and evaluations on simulators and small-scale deployments have shown good scalability and performance. LÄS MER