Sökning: "communication process"

Visar resultat 1 - 5 av 1302 avhandlingar innehållade orden communication process.

 1. 1. Communication space : Spatial design in manufacturing industry

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Yvonne Eriksson; Gabriela Goldschmidt; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; Architecture; Arkitektur; Aesthetics; Estetik; Human communication; Kommunikation mellan människor; Manufacturing engineering and work sciences; Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER

 2. 2. Communication as structuration : Viewing learning through the lens of communication

  Författare :Cynthia Jimes; Lowe Hedman; Peder Hård af Segerstad; Bengt-Åke Gustafsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and communication studies; organizational communication; organizational learning; structure; agency; texts; conversations; structuration; discursive communication theory; sociocultural learning theory; theoretical study; abduction; business processes; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This dissertation is about enlightening the relationship between organizational communication and learning. In doing so, I explore and build upon existing theories that address the relationship from a structuration perspective. Specifically, I turn to discursive communication theory and sociocultural learning theory. LÄS MER

 3. 3. The kaleidoscope of communication : Different perspectives on communication involving children with severe multiple disabilities

  Författare :Cecilia Olsson; Siv Fischbein; Mats Granlund; Juliet Goldbart; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dyadic interaction; pre-symbolic communication; multiple disabilities; system theory; communication process; communication models; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis consists of six publications presenting a theoretical framework, a methodological proposal and three empirical studies. The aim of the work is; to gain knowledge on how children with severe multiple disabilities communicate with their caregivers, to analyse how different research strategies can add knowledge from different perspectives on communication, and to develop models for analysing and describing the dyadic interaction. LÄS MER

 4. 4. Attempts to Bridge the Gaps : Opportunities and Challenges in the Communicative Constitution of Organizations

  Författare :Therese Hedman Monstad; Mats Edenius; Amelie Hössjer; Josef Pallas; Peder Hård af Segerstad; Linda L. Putnam; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational Communication; Communicative Constitution of Organizations CCO ; Empowerment Process; Coorientation; Ventriloqual Approach; Tension-Centered Approach; Tensions; Communication-Power Relationships; Participation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : Globalization and technological advancements continue to challenge contemporary organizations’ aims to balance stability and change. As a response to this challenge, organizations often turn to empowerment and participatory processes. Current research emphasizes the need for enhanced communication in these processes. LÄS MER

 5. 5. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER