Sökning: "commercialization. change"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden commercialization. change.

 1. 1. Progress, Hunger and Envy: Commercial Agriculture, Marketing and Social Transformation in the Venezuelan Andes

  Detta är en avhandling från Stockholm University, Stockholm

  Författare :Monica Lindh de Montoya; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; markets; rural trade; commercialization; Venezuela; entrepreneurship; social change; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En kapitalistisk anda : kulturella förändringar i 1100-talets Danmark

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Peter Carelli; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medieval history; inscriptions; Denmark; Twelfth century; cultural changes; capitalistic spirit; individualization; privatization; commercialization; mentality; material culture; agrarian production; urban identity; written culture; political ideological power; Medeltidens historia; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish 1100-talet var en mycket dynamisk och händelserik tid i dansk historia. Under detta århundrade ägde en rad samhällsförändringar rum som kom att påverka de allra flesta. På landsbygden samlades bebyggelsen i byar samtidigt som jordbruket rationaliserades och naturresurserna utnyttjades mer storskaligt. LÄS MER

 3. 3. Managing beyond firm boundaries: Leveraging user innovation networks

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Linus Dahlander; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; community; free and open source software; commercialization; appropriation; network; innovation management; user innovation; user innovation network;

  Sammanfattning : Because innovations change and transform industries, they pose challenges for managers that have to make decisions to cope with a continuously changing competitive landscape. Firms need to develop new innovations to compete by releasing better products and services and at the same time be able to appropriate them to make money and survive. LÄS MER

 4. 4. Women's cattle ownership in Botswana Rebranding gender relations?

  Detta är en avhandling från Uppsala : SLU Service/Repro

  Författare :Andrea Petitt; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; gender; women; livestock; cattle; ownership; property; commercialization. change; intersectionality;

  Sammanfattning : Cattle are often portrayed as a male affair in Botswana. However, venturing out into the Kalahari countryside to scratch the surface of this state of affairs, another picture emerges. LÄS MER

 5. 5. The Role of Public Policies for Energy Technology Development Their Innovation Effects and Interaction

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Kristoffer Bäckström; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovation; Innovation economics; Patents; Energy policy; Pilot and demonstration plants; Public policy; Economics of technological change; Innovation; teknisk utveckling; inducerad teknisk utveckling; miljöpolitiska styrmedel; miljöekonomi; patent; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to analyze the role of public policies for technological development (i.e., innovation) in the renewable energy sector. The thesis consists of an introductory part and three self-contained papers. LÄS MER