Sökning: "combustion particles"

Visar resultat 1 - 5 av 187 avhandlingar innehållade orden combustion particles.

 1. 1. X-Ray Diagnostics in Combustion - Study of Particle Formation in Flames Using Combined Small- and Wide-Angle X-Ray Scattering

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Linda Vallenhag; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nanoparticles; soot particles; WAXS; X-ray scattering; SAXS; combustion; Fysicumarkivet A:2014:Vallenhag;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid förbränning av bränslen som innehåller kol, till exempel ved, olja och biobränslen, bildas sotpartiklar då det finns ett underskott av syre, så kallad ofullständig förbränning. Det är sotpartiklarna i brasan som ger dess gula sken. LÄS MER

 2. 2. Combustion Valve Wear A Tribological Study of Combustion Valve Sealing Interfaces

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Peter Forsberg; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Combustion valves; wear; tribofilm; test rig; combustion residue; Teknisk fysik med inriktning mot tribomaterial; Engineering Science with specialization in Tribo Materials;

  Sammanfattning : The exhaust valve system of combustion engines experiences a very complex contact situation of frequent impact involving micro sliding, high and varying temperatures, complex exhaust gas chemistry and possible particulates, etc. In addition, the tribological situation in the exhaust valve system is expected to become even worse due to strict future emission regulations, which will require enhanced combustion and cleaner fuels. LÄS MER

 3. 3. Development of a 2D Temperature Measurement Technique for Combustion Diagnostics using 2-Line Atomic Fluorescence

  Detta är en avhandling från Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Författare :Johan Engström; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser technology; Elektronik och elektroteknik; Electronics and Electrical technology; PLIF; LIF; temperature measurements; TLAF; Laser diagnostic; combustion; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid avdelningen bedrivs forskning bl.a. med inriktning på laserbaserad förbränningsdiagnostik. Att mäta med en laser i olika flammor är en stor fördel eftersom laserljuset är beröringsfritt. LÄS MER

 4. 4. Development and Application of Non-linear Mid-infrared Laser Spectroscopy for Combustion Diagnostics

  Detta är en avhandling från Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Författare :Zhiwei Sun; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Degenerate four-wave mixing; Polarization spectroscopy; Mid-infrared; Non-linear laser spectroscopy; Laser diagnostics; Combustion; Flame; HITRAN; Concentration; Temperature; Fysicumarkivet A:2012:Sun;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandlings inriktar sig i huvudsak mot utveckling och tillämpning av två nyligen framtagna optiska tekniker för förbränningsstudier. Dessa tekniker kallas mid-infrared polarisationsspektroskopi (IRPS) samt degenererad fyrvågsmixning (IR-DFWM), vilka båda är baserade på infrarött ljus med en våglängd runt 3 mikrometer, samt att teknikernas signalrespons är ickelinjära. LÄS MER

 5. 5. Modelling and Simulation of Thermal Radiation in Biomass Combustion

  Detta är en avhandling från Division of Heat Transfer, Lund Institute of Technology

  Författare :Thomas Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; heat load; gas turbine; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik; porous media; fixed bed; biomass; wood; FG-DVC; combustion; DOM; P1-approximation; Mie theory; RDG-PFA; EWBM; thermal radiation; soot;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish None.... LÄS MER